Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Người Làm Tôi Chúa Phước Thay

Thánh Ca: Người Làm Tôi Chúa Phước Thay


Tựa đề: Người Làm Tôi Chúa Phước Thay
Nguyên tác: How Are Thy Servants Blest, O Lord
Tựa đề: Người Làm Tôi Chúa Phước Thay
Lời: Joseph Addison, 1672
Nhạc: Hugh Wilson
Tài Liệu:
Praetorius, Harmoniae Hymnorum Scholae Gorlicensis, 1599
Scottish Psalter, 1635
The Spectator, London, issue 489, September 20, 1712.
Christian Harmony, 1805
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 273
Audio credit: Đèn Linh Ministry

How Are Thy Servants Blest, O Lord
1. How are Thy servants blest, O Lord!
How sure is their defense!
Eternal wisdom is their guide,
Their help Omnipotence.
2. In foreign realms, and lands remote,
Supported by Thy care,
Through burning climes they pass unhurt,
And breathe in tainted air.
3. When by the dreadful tempest borne
High on the broken wave,
They know Thou art not slow to hear,
Nor impotent to save.
4. The storm is laid, the winds retire,
Obedient to Thy will,
The sea, that roars at Thy command,
At Thy command is still.
5. From all our griefs and fears, O Lord,
Thy mercy sets us free;
While in the confidence of prayer
Our hearts take hold on Thee.
6. In midst of dangers, fears and death,
Thy goodness we adore;
We praise Thee for Thy mercies past,
And humbly hope for more
7. Our life, while Thou preservest life,
A sacrifice shall be;
And death, when death shall be our lot,
Shall join our souls to Thee.
Người Làm Tôi Chúa Phước Thay
1. Lạy Christ, người làm tôi Chúa phước thay
Nơi trú thân họ chẳng lay
Chúa đem linh tài, linh trí đỡ nâng
Dắt dìu tôi tớ vững chân.
2. Dầu thân bồng bềnh, đất khách quê xa
Đâu có tai họa xảy ra
Dẫu qua nơi đầy lam chướng, uế hôi
Có Ngài săn sóc không thôi.
3. Dầu cơn ba đào trong biển nổi lên
Giông tố vang dậy bốn bên
Đấng hay nghe lời tôi tớ khẩn nay
Có quyền năng cứu giúp ngay.
4. Cuồng phong quay cuồng, giông tố khiếp thay
Vâng tiếng Chirst truyền dứt ngay
Biển kia ầm ầm sôi sóng đảo điên
Cũng liền vâng Chúa nín yên.
5. Gặp cơn tai nàn, chết chóc, Christ ôi
Tôi quyết tôn thờ Chúa thôi
Hát khen danh Ngài xưa xuống phước ân
Ước rày thêm phước muôn phần.
6. Nguyện Christ hộ trì tôi suốt nhất sinh
Tôi hiến thân làm tế sinh
Quyết không nao sờn thân dẫu chết nay
Chết là vô nước Chúa ngay.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

273


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top