Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Chúa Dẫn Đưa Đời Tôi

Thánh Ca: Chúa Dẫn Đưa Đời Tôi


Tựa đề: Chúa Dẫn Đưa Đời Tôi
Nguyên tác: All the Way My Savior Leads Me
Lời: Fanny J. Crosby
Nhạc: Robert Lowry
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 272
Audio credit: Đèn Linh Ministry

All the Way My Savior Leads Me
1. All the way my Savior leads me;
What have I to ask beside?
Can I doubt His tender mercy,
Who through life has been my Guide?
Heav’nly peace, divinest comfort,
Here by faith in Him to dwell!
For I know, whate’er befall me,
Jesus doeth all things well,
For I know, whate’er befall me,
Jesus doeth all things well.
2. All the way my Savior leads me,
Cheers each winding path I tread,
Gives me grace for every trial,
Feeds me with the living bread.
Though my weary steps may falter,
And my soul athirst may be,
Gushing from the Rock before me,
Lo! a spring of joy I see,
Gushing from the Rock before me,
Lo! a spring of joy I see.
3. All the way my Savior leads me;
Oh, the fullness of His grace!
Perfect rest to me is promised
In my Father’s blest embrace.
When my spirit, clothed immortal,
Wings its flight to realms of day,
This my song through endless ages:
Jesus led me all the way,
This my song through endless ages:
Jesus led me all the way.
Chúa Dẫn Đưa Đời Tôi
1. Có Giê-xu dẫn đưa luôn đời tôi
Lòng há nên buồn bực lo rối
Hôm nay có Chúa đêm ngày dắt chăn
Tôi nên nghi ngờ lòng Chúa chăng
Ngày càng đi đức tin lại càng cao
Bình an sống cạnh Chúa tiêu dao
Lòng tin chắc dẫu muôn sự đảo điên
Quyết không ngoài linh ý nghiêm khuyến
Lòng tin chắc dẫu muôn sự đảo điên
Quyết không ngoài linh ý ban truyền.
2. Có Giê-xu dẫn đưa luôn đời tôi
Dầu lối đi gồ ghề đen tối
Ban ân điển giữa cơn rèn thử tôi
Cho ma-na ngày ngày chẳng thôi
Tuy mệt mê lắm khi chơn trượt nghiêng
Lòng khao khát thèm nước thiêng liêng
Nhìn vầng đá trước tôi một suối thiêng
Chảy ra dòng vui vẻ vô biến
Nhìn vầng đá trước tôi một suối thiêng
Chảy ra dòng vui vẻ châu tuyền.
3. Có Giê-xu dẫn đưa luôn đời tôi
Thật Chúa tôi từ bi vô đối
Đinh ninh hứa dẫn tôi vào nghỉ ngơi
Trong thiên cung cực kỳ thảnh thơi
Khi hồn tôi thoát ly đời lầm than
Vụt bay bổng vào nước sáng choang
Này điệp khúc ý tôi nguyện hát vang
Lối tôi Ngài dẫn dắt quang đãng
Này điệp khúc ý tôi nguyện hát vang
Lối tôi Ngài dẫn dắt huy hoàng.

Lời Việt – Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ (1998)

Chúa Dẫn Đưa Tôi
1. Có Cứu Chúa dẫn đưa luôn đời tôi
Lòng có nên buồn bực lo rối?
Hôm nay chính Chúa đêm ngày dắt chăn
Tôi nên nghi ngờ lòng Chúa sao?
Ngày càng đi đức tin càng đậm sâu
Gần bên Chúa cuộc sống thanh cao
Lòng tin chắc dẫu muôn sự đổi thay
Quyết không ngoài linh ý nghiêm khuyến
Lòng tin chắc dẫu muôn sự đổi thay
Quyết không ngoài linh ý ban truyền.
2. Có Cứu Chúa dẫn đưa luôn đời tôi
Dầu lối đi gập ghềnh đen tối
Ban ân điển giữa cơn rèn thử tôi
Cho ma-na ngày ngày chẳng thôi
Tuy mệt mê lắm khi chân trượt nghiêng
Lòng khao khát thèm nước thiêng liêng
Nhìn Vầng Đá trước tôi một suối thiêng
Chảy ra dòng vui vẻ vô biến
Nhìn Vầng Đá trước tôi một suối thiêng
Chảy ra dòng vui vẻ châu tuyền.
3. Có Cứu Chúa dẫn đưa luôn đời tôi
Thật Chúa tôi từ bi vô đối
Đinh ninh hứa dẫn tôi vào nghỉ ngơi
Trong thiên cung cực kỳ thảnh thơi
Khi hồn tôi thoát ly đời lầm than
Vụt bay bổng vào nước vinh quang
Bài ca mới thánh dân cùng hát vang
Chúa đưa vào trong lối tươi sáng
Này điệp khúc ý tôi nguyền hát vang
Chúa đưa vào trong lối huy hoàng.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

272


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top