Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Thỏa Thích Thay Tin Cậy Chúa Jesus

Thánh Ca: Thỏa Thích Thay Tin Cậy Chúa Jesus


Tựa đề: Thỏa Thích Thay Tin Cậy Chúa Jesus
Nguyên tác: ‘Tis So Sweet to Trust in Jesus
Tựa đề: Tin Cậy Chúa Jêsus
Lời: Lousia M. R. Stead (1850-1917), 1882
Nhạc: William J. Kirkpatrick (1838-1921), 1882
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 268
Audio credit: Đèn Linh Ministry

‘Tis So Sweet to Trust in Jesus
1. ’Tis so sweet to trust in Jesus,
And to take Him at His Word;
Just to rest upon His promise,
And to know, “Thus says the Lord!”
Refrain
Jesus, Jesus, how I trust Him!
How I’ve proved Him o’er and o’er
Jesus, Jesus, precious Jesus!
O for grace to trust Him more!
2. O how sweet to trust in Jesus,
Just to trust His cleansing blood;
And in simple faith to plunge me
’Neath the healing, cleansing flood!
3. Yes, ’tis sweet to trust in Jesus,
Just from sin and self to cease;
Just from Jesus simply taking
Life and rest, and joy and peace.
4. I’m so glad I learned to trust Thee,
Precious Jesus, Savior, Friend;
And I know that Thou art with me,
Wilt be with me to the end.
Tin Cậy Chúa Jêsus
1. Thỏa thích thay tin cậy Chúa Jê-sus!
Lòng tôi quyết chỉ tin Ngài thôi
Nghỉ yên trên bao lời hứa muôn đời
Tin chắc Ngài phán tuyên cùng tôi.
Điệp Khúc:
Jê-sus, Jê-sus nương cậy Chúa thôi
Mong biết rõ Chúa tôi càng hơn
Jê-sus, Jê-sus quí trọng tuyệt vời
Tin quyết Ngài đổ ơn thượng thiên.
2. Thỏa thích thay tin cậy Chúa Jê-sus!
Nhờ huyết Chúa thứ tha tội nay
Bởi đức tin tôi dầm dưới sông hồng
Tâm thánh sạch, ốm đau lành ngay.
3. Thỏa thích thay tin cậy Chúa Jê-sus!
Diệt tư kỷ, lánh xa tội khiên
Chúa cho tôi vui mừng sống an bình
Trong cõi trần cũng như thượng thiên.
4. Thỏa thích thay kinh nghiệm tin cậy Ngài!
Là Thiết hữu của tôi từ lâu
Vững tâm tin Ngài thuộc tôi mọi giờ
Trong cõi trần cũng như đời sau.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

268


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top