Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Christ Nắm Tôi Thật Chặt

Thánh Ca: Christ Nắm Tôi Thật Chặt


Tựa đề: Christ Nắm Tôi Thật Chặt
Nguyên tác: He Will Hold Me Fast
Tựa đề: Chúa Nắm Tôi
Lời: Ada Ruth Habershon (1861-1918)
Nhạc: Robert Harkness (1880-1961)
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 263
Audio credit: Đèn Linh Ministry

He Will Hold Me Fast
1. When I fear my faith will fail,
Christ will hold me fast;
When the tempter would prevail,
He can hold me fast.
Refrain
He will hold me fast,
He will hold me fast;
For my Savior loves me so,
He will hold me fast.
2. I could never keep my hold,
He will hold me fast;
For my love is often cold,
He must hold me fast.
3. I am precious in His sight,
He will hold me fast;
Those He saves are His delight.
He will hold me fast.
4. He’ll not let my soul be lost,
Christ will hold me fast;
Bought by Him at such a cost,
He will hold me fast.
Chúa Nắm Tôi
1. Khi hiểm nguy làm lòng bất an
Ngài nắm tôi thật chặt
Tuy quỉ vương mưu hại lắm cơn
Ngài giữ gìn tôi thật chắc.
Điệp Khúc:
Chúa nắm tôi thật chặt
Ngài nắm tôi thật chặt
Ngài yêu thương tôi rất thiết tha
Ngài nắm tôi thật chặt.
2. Khi thấy khôn bề tự bảo thân
Ngài nắm tôi thật chặt
Tuy ái tâm tôi nguội xuống lần
Ngài giữ gìn tôi thật chắc.
3. Do Chúa tôi được trọng quí thay
Ngài nắm tôi thật chặt
Mua chính thân tôi bằng giá cao
Ngài giữ gìn tôi thật chắc.
4. Vua chẳng buông hồn này đắm trôi
Ngài nắm tôi thật chặt
Đem giá mua tôi trọn cả rồi
Ngài giữ gìn tôi thật chắc.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

263


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top