Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Canh Giữ Kêu Cầu

Thánh Ca: Canh Giữ Kêu Cầu


Tựa đề: Canh Giữ Kêu Cầu
Nguyên tác: The Savior Bids Me Watch and Pray
Tựa đề: Canh Giữ Kêu Cầu
Lời: Thomas Hastings
Nhạc: Thomas Hastings, 1837
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 259
Audio credit: Đèn Linh Ministry

The Savior Bids Me Watch and Pray’
Canh Giữ Kêu Cầu
1. Jêsus dạy tôi canh giữ kêu cầu
Dầu trường hợp đang nguy cực
Ngài ban Thần Linh thêm sức tranh đấu
Giúp người cầu xin linh lực
Hộ kẻ khẩn xin linh lực.
2. Jêsus dạy tôi canh giữ kêu cầu
Dường một kiện binh trên đời
Lặng nghe Jêsus khuyên ai tranh đấu
Thắng nhờ cầu xin vâng lời
Toàn thắng chỉ do vâng lời.
3. Jêsus dạy tôi canh giữ kêu cầu
Vì gần giờ kêu mọi người
Lìa ngay trần gian, về quê yêu dấu
Bước vào nhà Cha trên trời
Cùng Chúa ở luôn trên trời.
4. Jêsus dạy tôi canh giữ kêu cầu
Trọn đời nguyền xin phục Ngài
Từ nay Ngài ôi, đưa tôi thấu đáo
Cuối cùng được vô thiên đài
Cùng Chúa bước vô thiên đài.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

259


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top