Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Jesus Là Bạn Thật

Thánh Ca: Jesus Là Bạn Thật


Tựa đề: Jesus Là Bạn Thật
Nguyên tác: What a Friend
Tựa đề: Jêsus Là Bạn Thật
Lời: Joseph Medlicott Scriven (1819-1886), 1855
Nhạc: Charles Crozat Converse (1834-1918), 1868
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 253
Audio credit: Đèn Linh Ministry

What a Friend
1. What a Friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear!
What a privilege to carry everything to God in prayer!
O what peace we often forfeit, O what needless pain we bear,
All because we do not carry everything to God in prayer.
2. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere?
We should never be discouraged; take it to the Lord in prayer.
Can we find a friend so faithful who will all our sorrows share?
Jesus knows our every weakness; take it to the Lord in prayer.
3. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care?
Precious Savior, still our refuge, take it to the Lord in prayer.
Do your friends despise, forsake you? Take it to the Lord in prayer!
In His arms He’ll take and shield you; you will find a solace there.
4. Blessed Savior, Thou hast promised Thou wilt all our burdens bear
May we ever, Lord, be bringing all to Thee in earnest prayer.
Soon in glory bright unclouded there will be no need for prayer
Rapture, praise and endless worship will be our sweet portion there.
Jêsus Là Bạn Thật
1. Ôi Jêsus Chúa ta là bạn thật
Bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta
Ban ơn chúng ta hôm mai thân mật
Trình lên Chúa bao tâm sự ta
Bao lần ta bối rối ngập sầu tư
Lắm lúc tâm hồn bỗng bồi hồi
Nguyên do chúng ta chẳng đem tâm sự
Trình ra trước Jêsus mà thôi.
2. Ai trong chúng ta đang chịu thử rèn
Hồn linh luống sầu não, đảo điên
Bao nhiêu khúc nôi không nao, không thẹn
Trình lên Chúa chẳng nên trì diên
Ta tìm đâu thiết hữu bằng Ngài nay
Sẵn xẻ chia đoạn khổ chặng phiền
Duy Jêsus rõ khúc nôi ta rày
Vậy mau khẩn đảo nơi bệ thiêng.
3. Ai trong chúng ta bên lòng trĩu trịu
Nghìn sầu não chồng chất ngổn ngang?
Ta mau đến xin Jêsus lo liệu
Ngài vui xuống phước, ban bình an
Khi bạn anh chán bỏ và cười chê
Khá đến khai trình hết cho Ngài
Duy Jêsus ban an nhiên trăm bề
Hằng che chở dưới tay quyền oai.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

253


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top