Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Càng Gần Chúa Hơn

Thánh Ca: Càng Gần Chúa Hơn


Tựa đề: Càng Gần Chúa Hơn
Nguyên tác: Nearer, My God, To Thee
Lời: Sarah F. Adams – câu 1-5 (1841); Edward H. Bickersteth, Jr. – câu 6
Nhạc: Lowell Mason, 1856
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 240
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Nearer, My God, To Thee
1. Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee!
E’en though it be a cross that raiseth me,
Still all my song shall be, nearer, my God, to Thee.
Refrain:
Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee!
2. Though like the wanderer, the sun gone down,
Darkness be over me, my rest a stone;
Yet in my dreams I’d be nearer, my God, to Thee.

3. There let the way appear, steps unto Heav’n;
All that Thou sendest me, in mercy giv’n;
Angels to beckon me nearer, my God, to Thee.
4. Then, with my waking thoughts bright with Thy praise,
Out of my stony griefs Bethel I’ll raise;
So by my woes to be nearer, my God, to Thee.
5. Or, if on joyful wing cleaving the sky,
Sun, moon, and stars forgot, upward I’ll fly,
Still all my song shall be, nearer, my God, to Thee.
6. There in my Father’s home, safe and at rest,
There in my Savior’s love, perfectly blest;
Age after age to be nearer, my God, to Thee.

Càng Gần Chúa Hơn
1. Chúa ôi, cho tôi càng gần, Gần nơi Chúa hơn;
Dẫu phải mang cây thập tự, Càng gần Chúa hơn;
Trong lúc đau thương sầu u, Tôi vẫn luôn xin Jê-sus:
Chúa ôi, cho tôi gần Ngài, Càng gần Chúa nay.
2. Dẫu khi kim ô lặn rồi, Lạc nơi hiểm nham,
Đá thiêng tôi kê đầu nằm, Hồi trời tối tăm;
Trong giấc chiêm bao nguyện mong,
Mong Chúa cho nương bên lòng;
Chúa ôi, cho tôi gần Ngài, Càng gần Chúa nay.
3. Đến lúc tôi bay về trời, Thật khoan khoái thay!
Bỏ xa trăng sao, mặt trời, Vùn vụt lướt bay;
Tôi vẫn hoan ca dậy rân, Xin Chúa đem tôi được gần;
Chúa ôi, cho tôi gần Ngài, Càng gần Chúa nay.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

240


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top