Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Nguyện Sống Vì Đấng Đã Chết

Thánh Ca: Nguyện Sống Vì Đấng Đã Chết


Tựa đề: Nguyện Sống Vì Đấng Đã Chết
Nguyên tác: I’ll Live for Him
Tựa đề: Nguyện Sống Vì Đấng Đã Chết
Lời: Ralph Erskine Hudson, 1882
Nhạc: C. C. Dunbar, 1882
Tài Liệu: Select Hymns, 1911 (Timeless Truths)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 238
Audio credit: Đèn Linh Ministry

I’ll Live for Him
1. My life, my love, I give to Thee,
Thou Lamb of God who died for me;
Oh, may I ever faithful be,
My Savior and my God!
Refrain:
I’ll live for Him who died for me,
How happy then my life shall be!
I’ll live for Him who died for me,
My Savior and my God!
2. I now believe Thou dost receive,
For Thou hast died that I might live;
And now henceforth I’ll trust to Thee,
My Savior and my God!
3. Oh, Thou who died on Calvary,
To save my soul and make me free;
I’ll consecrate my life to Thee,
My Savior and my God!
Nguyện Sống Vì Đấng Đã Chết
1. Đời sống hiến Christ, tình ái hiến Christ
Là Chiên Con chết chuộc gian ác tôi
Lòng dốc tín nghĩa sắt đá tri tri
Hỡi Ngài là Chúa trên trời.
2. Lòng quyết tín Chúa là Đấng đã chết
Và nay đang sống, rày tôi sống vui
Từ đấy tín thác Cứu Chúa khăng khăng
Hỡi Ngài là Chúa trên trời.
3. Tại Gô-gô-tha tràn huyết cứu rỗi
Là phương duy nhất chuộc tôi đó thôi
Từ đấy quyết chí hiến tất sinh tôi
Hỡi Ngài là Chúa trên trời.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

238


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top