Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ta Theo Ý Chúa Chưa?

Thánh Ca: Ta Theo Ý Chúa Chưa?


Tựa đề: Ta Theo Ý Chúa Chưa?
Nguyên tác: Is Thy Heart Right With God?
Tựa đề: Theo Ý Chúa
Lời: Elisha A. Hoffman, 1839-1929
Nhạc: Elisha A. Hoffman
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 234
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Is Thy Heart Right With God?
1. Have thy affections been nailed to the cross?
Is thy heart right with God?
Dost thou count all things for Jesus but loss?
Is thy heart right with God?
Refrain:
Is thy heart right with God,
Washed in the crimson flood,
Cleansed and made holy, humble and lowly,
Right in the sight of God?
2. Hast thou dominion o’er self and o’er sin?
Is thy heart right with God?
Over all evil without and within?
Is thy heart right with God?
3. Is there no more condemnation for sin?
Is thy heart right with God?
Does Jesus rule in the temple within?
Is thy heart right with God?
4. Are all thy pow’rs under Jesus’ control?
Is thy heart right with God?
Does He each moment abide in thy soul?
Is thy heart right with God?
Ta Theo Ý Chúa Chưa? / Theo Ý Chúa
1. Bao nhiêu tư niệm mình đã treo trên cây gỗ,
Để thích hiệp ý Chúa chưa?
Bao nhiêu tư lợi vì Jêsus coi như lỗ,
Để thích hiệp ý Chúa chưa?
Điệp Khúc:
Nay ta theo ý Chúa chưa?
Băng tâm do suối hồng xưa,
Thánh khiết với tinh anh,
Khiêm cung thêm hiền lành,
Đoan trang theo mắt Chúa chưa?
2. Mau xem trong lòng sạch tinh không chi lên án,
Để thích hiệp ý Chúa chưa?
Tâm trung ta thành đền thờ Jêsus cai quản,
Để thích hiệp ý Chúa chưa?
3. Nay trên thiên trình được đi trong chân quang thánh,
Để thích hiệp ý Chúa chưa?
Tâm linh ta mặc bạch y không chi so sánh,
Để thích hiệp ý Chúa chưa?

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

234


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top