Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Thập Tự Jesus Vác Đi Lao Đao

Thánh Ca: Thập Tự Jesus Vác Đi Lao Đao


Tựa đề: Thập Tự Jesus Vác Đi Lao Đao
Nguyên tác: Must Jesus Bear His Cross Alone?
Tựa đề: Thập Tự Jêsus Vác Đi Lao Đao
Lời: Thomas Shepherd, 1693
Nhạc: George N. Allen, 1850
Tài Liệu:
The Ober­lin So­cial and Sab­bath School Hymn Book, by George N. Al­len, 1844.
Ply­mouth Col­lection of Hymns and Tunes, by Hen­ry W. Beech­er (New York: AMS. Barnes and Burr, 1855).
George N. Al­len, in The Ob­er­lin So­cial and Sab­bath Hymn Book, 1844
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 233
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Must Jesus Bear His Cross Alone?
1. Must Jesus bear the cross alone,
And all the world go free?
No, there’s a cross for everyone,
And there’s a cross for me.
2. How happy are the saints above,
Who once went sorrowing here!
But now they taste unmingled love,
And joy without a tear.
3. The consecrated cross I’ll bear
Till death shall set me free;
And then go home my crown to wear,
For there’s a crown for me.
4. Upon the crystal pavement down
At Jesus’ piercèd feet,
Joyful I’ll cast my golden crown
And His dear Name repeat.
5. O precious cross! O glorious crown!
O resurrection day!
When Christ the Lord from Heav’n comes down
And bears my soul away.
Thập Tự Jêsus Vác Đi Lao Đao
1. Thập tự Jêsus vác đi lao đao
Còn mọi người thong thả sao?
Không phải, mỗi người có riêng một cây
Hiện phần tôi cũng vác đây.
2. Đường này ngày xưa thánh dân không lui
Trên trời hiện nay sướng vui
Đang nếm hương vị ái tâm tinh thần
Sạch lệ, thơ thái, vui mừng.
3. Thập tự đời tôi vác đi luôn luôn
Giờ từ trần tôi mới buông
Khi đến thiên đàng Chúa ban kim miện
Dự phần tôi cũng có riêng.
4. Bệ ngọc, kìa nơi Chúa đương kê chân
Tôi phục mình, tâm hỉ hân
Gieo chiếc kim miện thỏa vui tâm thần
Lặp lại danh Đấng chí thân.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

233


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top