Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Nguyền Cung Hiến Chúa Cả Đời Tôi

Thánh Ca: Nguyền Cung Hiến Chúa Cả Đời Tôi


Tựa đề: Nguyền Cung Hiến Chúa Cả Đời Tôi
Nguyên tác: Take My Life and Let It Be
Tựa đề: Cung Hiến Cuộc Đời
Lời: Frances R. Havergal, 1874
Nhạc: R. Kelso Carter
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 231
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Take My Life and Let It Be
1. Take my life and let it be
Consecrated, Lord, to Thee.
Take my moments and my days,
Let them flow in endless praise.
2. Take my hands and let them move
At the impulse of Thy love.
Take my feet and let them be
Swift and beautiful for Thee.
3. Take my voice and let me sing,
Always, only for my King.
Take my lips and let them be
Filled with messages from Thee.
4. Take my silver and my gold,
Not a mite would I withhold.
Take my intellect and use
Every pow’r as Thou shalt choose.
5. Take my will and make it Thine,
It shall be no longer mine.
Take my heart, it is Thine own,
It shall be Thy royal throne.
6. Take my love, my Lord, I pour
At Thy feet its treasure store.
Take myself and I will be
Ever, only, all for Thee.
Nguyền Cung Hiến Chúa Cả Đời Tôi / Cung Hiến Cuộc Đời
1. Nguyền cung hiến Chúa cả đời con,
Thành tâm dâng Chúa cả lòng son;
Cũng đem hết bao nhiêu năm ngày,
Để tôn ngợi Chân Chúa con đây.
2. Bạc con đó với cả vàng đây,
Nguyền dâng luôn chẳng giữ một mảy;
Bao nhiêu trí não dâng thay thảy,
Để được dùng theo ý thánh Ngài.
3. Nguyền xin Chúa lấy cả bàn tay,
Hành vi theo thánh đức nhân ái;
Xin Chúa lấy hai chân đây nầy,
Khiến lẹ làng đẹp đẽ cho Ngài.
4. Cầu xin Chúa lấy cả miệng môi (ý nguyện con),
Hành vi theo thánh chỉ mà thôi;
Tâm linh cũng hiến luôn cho Ngài,
Để làm đền Vua Thánh lâu dài.
5. Nguyền xin Chúa lấy cả giọng con,
Ngày đêm ca chúc Đấng vô đối;
Dâng luôn lưỡi tôi đây cho Ngài,
Để vui truyền rao Phúc Âm hoài.
6. Lòng tôn kính với cả tình yêu,
Nguyện dâng như tế lễ toàn thiêu;
Xin cung hiến tâm linh lên Ngài,
Để thuộc quyền Chân Chúa lâu dài.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

231


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top