Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tôi Nguyện Dâng Tất Sanh

Thánh Ca: Tôi Nguyện Dâng Tất Sanh


Tựa đề: Tôi Nguyện Dâng Tất Sanh
Nguyên tác: Fully Surrendered
Tựa đề: Tận Hiến
Lời: Alfred C. Snead
Nhạc: Alfred C. Snead
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 229
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Fully Surrendered
2. Fully surrendered—Lord, I would be,
Fully surrendered, dear Lord, to Thee.
All on the altar laid,
Surrender fully made,
Thou hast my ransom paid;
I yield to Thee.
2. Fully surrendered—life, time, and all,
All Thou hast given me held at Thy call.
Speak but the word to me,
Gladly I’ll follow Thee,
Now and eternally
Obey my Lord.
3. Fully surrendered—silver and gold,
His, who hath given me riches untold.
All, all belong to Thee,
For Thou didst purchase me,
Thine evermore to be,
Jesus, my Lord.
4. Fully surrendered—Lord, I am Thine;
Fully surrendered, Savior divine!
Live Thou Thy life in me;
All fullness dwells in Thee;
Not I, but Christ in me,
Christ all in all.
Tôi Nguyện Dâng Tất Sanh / Tận Hiến
1. Xin nguyện dâng chính con, Chúa đoái nhậm lời,
Jê-sus thân ái ôi, quyết dâng trọn đời;
Muôn sự dâng ở bàn thờ,
Xin vui dâng Chúa bây giờ,
Huyết Chúa mua thân, hồn này,
Nguyện đầu phục Ngài.
2. Xin nguyện dâng chính con: sức khỏe, năng tài,
Muôn sự do Chúa ban, hiến Chúa thiên đài;
Mong được nghe Chúa ban lời,
Vui nguyện theo Chúa không rời,
Quyết vâng kim ngôn hiện thời,
Và trọn cuộc đời.
3. Xin nguyện dâng chính con, cả đến bạc, vàng,
Cho Jê-sus, Đấng ban của cải vô ngần;
Muôn sự thuộc Chúa trên trời,
Do Jê-sus cứu con rồi;
Hiến cả thân con từ rày,
Đời đời thuộc Ngài.
4. Xin nguyện dâng chính con, thảy thuộc về Ngài;
Xin toàn dâng chính con, Cứu Chúa thiên đài;
Trong Ngài con sống vui vầy,
Ơn lành nơi Chúa tuôn đầy,
Chúa sống trong con hoài hoài,
Mọi sự là Ngài.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

229


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top