Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tâm Hồn Tôi Đang Cháy

Thánh Ca: Tâm Hồn Tôi Đang Cháy


Tựa đề: Tâm Hồn Tôi Đang Cháy
Nguyên tác: God Sent His Mighty Power | It’s Burning in My Soul
Tựa đề: Tâm Hồn Tôi Đang Cháy
Lời: Delia T. White
Nhạc: William J. Kirkpatrick, 1896
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 225
Audio credit: Đèn Linh Ministry

It’s Burning in My Soul
1. God sent His mighty pow’r
To this poor, sinful heart,
To keep me ev’ry hour,
And needful grace impart;
And since His Spirit came,
To take supreme control,
The love enkindled flame
Is burning in my soul.
Refrain
’Tis burning in my soul,
’Tis burning in my soul;
The fire of heav’nly love is burning in my soul,
The Holy Spirit came,
All glory to His name!
The fire of heav’nly love is burning in my soul.
2. Before the cross I bow,
Upon the altar lay
A willing off’ring now,
My all from day to day.
My Savior paid the price,
My name He sweetly calls;
Upon the sacrifice
The fire from Heaven falls.
3. No good that I have done,
His promise I embrace;
Accepted in the Son,
He saves me by His grace.
All glory be to God!
Let hallelujahs roll;
His love is shed abroad,
The fire is in my soul.
Tâm Hồn Tôi Đang Cháy
1. Thần quyền từ thần phụ ban, vào tâm ác uế nguy nàn,
Từng giờ hộ trì không thôi, giúp ơn nhu cầu đời tôi;
Từ hồi thần Ngài ngự lai, cầm quyền thống quản tâm hoài,
Lửa tình yêu thương bốc cháy, nung nấu thúc giục hồn đây.
Điệp Khúc:
Tâm hồn tôi đang cháy nay, tâm hồn cháy luôn đêm ngày,
Lửa lòng yêu thương thiên quốc cháy rực cả tâm linh đây;
Khi thần linh đã giáng lai, ôi thật hiển vinh danh Ngài,
Lửa lòng yêu thương thiên quốc đốt tâm linh nóng hực thay.
2. Quì tại thập tự tôi dâng, hồn linh, thể phách, tâm thần,
Trên bàn thờ Ngài giờ nay, quyết tâm dâng trọn đời đây;
Nhờ Ngài chuộc hồn, thân an, gọi tôi cách rất dịu dàng,
Lửa từ thiên cung linh chiếu, cho của lễ được toàn thiêu.
3. Nào cậy việc lành tôi đâu, nhờ lời Chúa hứa nhiệm mầu,
Công nhận một mình Jêsus, cứu tôi bởi ơn nghìn thu;
Nguyện đồng lòng ngợi khen Cha, tụng ca Ha-lê-lu-gia;
Ôi từ bi cao sâu bấy! ôi lửa đốt hực lòng đây.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

225


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top