Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Giựt Mọi Chuông Trời

Thánh Ca: Giựt Mọi Chuông Trời


Tựa đề: Giựt Mọi Chuông Trời
Nguyên tác: Ring the Bells of Heaven
Tựa đề: Giựt Mọi Chuông Trên Trời
Lời: William O. Cushing, 1823-1902
Nhạc: George F. Root
Tài Liệu: Cha­pel Gems for Sunday School (Chi­ca­go, Il­li­nois: Root & Ca­dy, 1866)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 213
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Ring the Bells of Heaven
1. Ring the bells of Heaven! There is joy today,
For a soul, returning from the wild!
See, the Father meets him out upon the way,
Welcoming His weary, wandering child.
Refrain
Glory! Glory! How the angels sing:
Glory! Glory! How the loud harps ring!
’Tis the ransomed army, like a mighty sea,
Pealing forth the anthem of the free.
2. Ring the bells of Heaven! There is joy today,
For the wanderer now is reconciled;
Yes, a soul is rescued from his sinful way,
And is born anew a ransomed child.
3. Ring the bells of Heaven! Spread the feast today!
Angels, swell the glad triumphant strain!
Tell the joyful tidings, bear it far away!
For a precious soul is born again.
Giựt Mọi Chuông Trên Trời
1. Giựt mọi chuông trời “đính đông”, bữa nay mừng vui thay
Vì con đàng hoang đã quay bước về Cha
Kìa, Từ Phụ chạy đón con trước sân ngoài cầm tay
Mừng hôn đứa con bấy lâu đã lạc xa.
Điệp Khúc:
Ôi, thiên sứ ca vang đàn cầm rền tiếng
Kìa, thật vinh hiển thay danh Cha nhân hiền.
2. Giựt mọi chuông trời “đính đông”, bữa nay mừng vui thay
Vì con đàng hoang với Cha đã hòa nhau
Ồ, một linh hồn thoát ly khỏi con đường lạc sai
Được ơn tái sanh khỏi hư mất đời sau.
3. Giựt mọi chuông trời “đính đông”, báo tin tiệc vui đây
Đoàn thiên sứ vui vẻ tâu khải hoàn ca
Nguyền truyền tin lành khắp nơi thế gian đều được hay
Về một linh hồn tái sanh thoát quyền ma.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

213


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top