Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Jesus Không Thất Tín Đâu

Thánh Ca: Jesus Không Thất Tín Đâu


Tựa đề: Jesus Không Thất Tín Đâu
Nguyên tác: Jesus Never Fails
Tựa đề: Jêsus Thất Tín Đâu
Lời: A. A. Luther, 1927
Nhạc: A. A. Luther, 1927
Tài Liệu: Điệp Khúc bài Jesus Never Fails
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 204
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Jesus Never Fails
Jesus never fails,
Jesus never fails,
Heav’n and earth may pass away,
But Jesus never fails.
Jêsus Không Thất Tín Đâu
Jêsus thất tín đâu
Jêsus thất tín đâu
Trời đất qua nhưng Jêsus bất biến
Jêsus thất tín đâu.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

204


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top