Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ngợi Khen Đấng Quân Lâm Muôn Đời

Thánh Ca: Ngợi Khen Đấng Quân Lâm Muôn Đời


Tựa đề: Ngợi Khen Đấng Quân Lâm Muôn Đời
Nguyên tác: Blessed Be Thy Name
Tựa đề: Ngợi Khen Đấng Quân Lâm Muôn Đời
Lời: William H. Clark
Nhạc: William J. Kirkpatrick, 1888
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 20
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Blessed Be Thy Name
1. All praise to Him who reigns above
In majesty supreme,
Who gave His Son for man to die,
That He might man redeem!
Refrain:
Blessed be the name! Blessed be the name!
Blessed be the name of the Lord!
Blessed be the name! Blessed be the name!
Blessed be the name of the Lord!
2. His name above all names shall stand,
Exalted more and more,
At God the Father’s own right hand,
Where angel hosts adore.
3. Redeemer, Savior, friend of man
Once ruined by the fall,
Thou hast devised salvation’s plan,
For Thou hast died for all.
4. His name shall be the Counselor,
The mighty Prince of Peace,
Of all earth’s kingdoms conqueror,
Whose reign shall never cease.
Ngợi Khen Đấng Quân Lâm Muôn Đời
1. Đồng ngợi khen Đấng quân lâm muôn đời
Từ thượng thiên tỏ quyền oai
Chúa phó Con Một, nguyên Đấng vô tội
Chịu hình thay thế nhân loại.
Điệp Khúc:
Đồng ngợi danh Jêsus
Tôn kính danh Jêsus
Đồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jêsus
Đồng ngợi danh Jêsus
Tôn kính danh Jêsus
Đồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jêsus.
2. Ngợi tụng danh Chúa quang minh muôn đời
Toàn quyền trên cả kiền khôn
Cánh hữu Thiên Phụ, Jêsus đang ngồi
Được toàn thiên sứ suy tôn.
3. Christ là Thân hữu hy sinh thục hồi
Loài người hư mất hồn linh
Chúa đã lo liệu phương cứu cho rồi
Ngài vì ta phải lâm hình.
4. Biệt hiệu Mưu sĩ danh cao lạ lùng
Thần bình an, Chúa quyền oai
Đắc thắng quân thù, muôn nước phục tùng
Trị vì ngôi báu lâu dài.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

20


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top