Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Chuyện Thập Giá Xưa

Thánh Ca: Chuyện Thập Giá Xưa


Tựa đề: Chuyện Thập Giá Xưa
Nguyên tác: The Story of the Cross
Tựa đề: Chuyện Thập Giá Xưa
Lời: Carrie Elizabeth Ellis Breck (1855-1934)
Nhạc: George C. Stebbins, 1901
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 196
Audio credit: Đèn Linh Ministry

The Story of the Cross
1. Above the sweetest songs of earth,
Thro’ all the strife of gain and loss,
Above the sounds of grief and mirth
I hear the story of the cross,
That story is a tale of love
That wipes away the sinner’s tears,
It makes him heir of heav’n above,
And gives him joy thro’ endless years.
Chorus:
‘Tis the old, old story,
‘Tis the old, old story, of the cross;
When eternity is hoary,
Precious still will be the story
Of redemption by the cross,
Of redemption by the cross.
2. Oh, none but Jesus bore such scorn,
No stricken lamb so meek as He;
No other brow so bruised by thorn,
No other heart so bled for me,
No other feet the wine-press trod,
No other hand so freely gave,
No Savior like the Son of God,
No love like His to reach and save!
3. Oh, blessed cross of sacrifice,
Where Jesus died for me, for me!
The cross of my Redeemer, Christ,
Who makes the guilty captive free!
That shining cross shall ever stand
For all of love that man can know;
Yet none may fully understand
The love that God alone can show.
Chuyện Thập Giá Xưa
1. Vượt qua bao giai điệu trong đời này
Vượt bao cơn cạnh tranh lỗ, lời đấy
Vượt trên bao tiếng khóc hay tiếng cười
Tôi được nghe chuyện thập giá đẹp tươi
Ấy tích Jêsus từ bi bác ái
Đã cho bao tội nhân hết bi ai
Lại ban thiên quốc kế nghiệp vững vàng
Muôn đời vui mừng, sung sướng, bình an.
Điệp Khúc:
Này chuyện xưa, chuyện rất xưa
Chuyện thập giá xưa trong tâm thần mến ưa
Dầu trời qua hay đất kia thay dời
Chuyện đây vẫn cao quý muôn muôn đời
Về thập giá cứu ân diệu bấy
Về thập giá chuộc cứu linh thay!
2. Nào ai, duy Jêsus mang nhục hình
Nào chiên con hiền như Chúa bị đánh
Đầu ai kham chiếc mão gai khổ nàn
Tim nào do tội tôi phải dập tan
Chẳng có chân ai bị đinh khổ thống
Cũng không tay nào vui phó nhưng không
Nào ai như Thánh Tử vui giáng trần
Đem tình yêu liều thân cứu tội nhân.
3. Ồ, khen thay thập tự vinh vô hồi
Là nơi Jêsus cam chết vì tôi
Vinh thay cây gỗ huyết lưu cứu phò
Cho hồn nô lệ nay hưởng tự do
Vững chãi thay thập tự luôn chói sáng
Để muôn dân nhận tin Chúa vinh quang
Lòng yêu thương Chúa nhân gian khó dò
Duy một Thiên Phụ xưa khải thị cho.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

196


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top