Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tôn Vinh Chúa Tôi

Thánh Ca: Tôn Vinh Chúa Tôi


Tựa đề: Tôn Vinh Chúa Tôi
Nguyên tác: I Will Praise Him
Lời: Mar­ga­ret J. Har­ris (1865-1919)
Nhạc: Mar­ga­ret J. Har­ris (1865-1919)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 19
Audio credit: Đèn Linh Ministry

I Will Praise Him
1. When I saw the cleansing fountain
Open wide for all my sin,
I obeyed the Spirit’s wooing,
When He said, “Wilt thou be clean?”
Refrain:
I will praise Him! I will praise Him!
Praise the Lamb for sinners slain;
Give Him glory, all ye people,
For His blood can wash away each stain.
2. Though the way seems straight and narrow,
All I claimed was swept away;
My ambitions, plans and wishes,
At my feet in ashes lay.
3. Then God’s fire upon the altar
Of my heart was set aflame;
I shall never cease to praise Him
Glory, glory to His Name!
4. Blessed be the Name of Jesus!
I’m so glad He took me in;
He’s forgiven my transgressions,
He has cleansed my heart from sin.
5. Glory, glory to the Father!
Glory, glory to the Son!
Glory, glory to the Spirit!
Glory to the Three in One!
Tôn Vinh Chúa Tôi
1. Khi tôi ngắm xem nơi dòng huyết báu
Xưa rộng mở tẩy thanh tội dơ
Tôi xin vâng lời Thần Linh chỉ giáo
Muốn chăng lòng trắng trong hiện giờ?”
Điệp Khúc:
Tôn vinh Chúa tôi! Tôn vinh Chúa tôi!
Bởi tôi chính Chiên Con chịu hình
Muôn dân khá tôn vinh một Cứu Chúa
Do huyết Jêsus gội trắng trong tội tình.
2. Tuy trong lối đi eo hẹp cứ bước,
Muôn điều lý tánh Chúa đập tan;
Bao phương châm, kỳ vọng luôn sở ước,
Dưới chân này kể như tro tàn.
3. Vui thay lửa nơi bàn thờ Thánh Chúa,
Nhen bùng ở trong tâm hồn tôi;
Nâng tôi lên cuộc đời tươi sáng quá;
Thánh danh Ngài hiển vinh muôn đời!
4. Ca khen thánh danh Jêsus quí hóa!
Vui mừng bấy Chúa tiếp nhận tôi!
Bao nhiêu vi phạm Jêsus đã xóa
Rửa tâm hồn giống tuyết sạch ngời
5. Vinh thay! Thánh thay! Thiên Phụ đáng kính!
Vinh điệu bấy Jêsus Đại Nhân!
Vinh quang vô cùng Thần Linh chí thánh!
Cả ba hiệp nhất ấy Chân Thần

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

19


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top