Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Xem Ơn Vô Lượng

Thánh Ca: Xem Ơn Vô Lượng


Tựa đề: Xem Ơn Vô Lượng
Nguyên tác:
Tựa đề: Xem Ơn Vô Lượng
Lời: Vô danh
Nhạc:
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 189
Audio credit: Đèn Linh Ministry

[/one_half]

Xem Ơn Vô Lượng
Xem ơn vô lượng vô biên
Ơn từ Cứu Chúa phổ biến
Quyền phép huyết Chúa phiếu lòng sạch bấy
Hãy mau mau tin nhận ngay.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

189


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top