Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Huyết Chúa Mầu Nhiệm Biết Bao

Thánh Ca: Huyết Chúa Mầu Nhiệm Biết Bao


Tựa đề: Huyết Chúa Mầu Nhiệm Biết Bao
Nguyên tác: Nothing But the Blood
Lời: Ro­bert Low­ry
Nhạc: Ro­bert Low­ry
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 182
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Nothing But the Blood
1. What can wash away my sin?
Nothing but the blood of Jesus;
What can make me whole again?
Nothing but the blood of Jesus.
Refrain
Oh! precious is the flow
That makes me white as snow;
No other fount I know,
Nothing but the blood of Jesus.
2. For my pardon, this I see,
Nothing but the blood of Jesus;
For my cleansing this my plea,
Nothing but the blood of Jesus.
3. Nothing can for sin atone,
Nothing but the blood of Jesus;
Naught of good that I have done,
Nothing but the blood of Jesus.
4. This is all my hope and peace,
Nothing but the blood of Jesus;
This is all my righteousness,
Nothing but the blood of Jesus.
5. Now by this I’ll overcome—
Nothing but the blood of Jesus,
Now by this I’ll reach my home—
Nothing but the blood of Jesus.
6. Glory! Glory! This I sing—
Nothing but the blood of Jesus,
All my praise for this I bring—
Nothing but the blood of Jesus.
Huyết Chúa Mầu Nhiệm Biết Bao
1. Lòng tội nầy sao cho trắng băng?
Còn gì ngoài ra huyết Chúa Jesus;
Bình tịnh nầy phương chi chữa chăng?
Còn gì ngoài ra huyết Chúa Jesus;
Điệp Khúc:
Huyết Chúa mầu nhiệm biết bao!
Cho tôi sạch trong hơn tuyết;
Ấy chẳng nhờ chi khác đâu,
Hoàn toàn nhờ huyết báu Chúa Jesus.
2. Mọi tội tình tôi nay Chúa tha,
Đều nhờ quyền trong huyết Chúa Jesus;
Rày hoàn toàn thoát ách quỉ ma,
Đều nhờ quyền trong huyết Chúa Jesus;
3. Tội được sạch không do khổ tu,
Bèn là nhờ duy huyết Chúa Jesus;
Việc từ thiện không thể cứu ai?
Bèn là nhờ duy huyết Chúa Jesus;

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

182


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top