Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Danh Yêu Quí

Thánh Ca: Danh Yêu Quí


Tựa đề: Danh Yêu Quí
Nguyên tác: There Is No Name So Sweet on Earth
Tựa đề: Danh Yêu Quý
Lời: George W. Bethune, 1858
Nhạc: William B. Bradbury, 1861
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 18
Audio credit: Đèn Linh Ministry

There Is No Name So Sweet on Earth
1. There is no name so sweet on earth,
No name so sweet in Heaven,
The Name, before His wondrous birth
To Christ the Savior given.
Refrain
We love to sing of Christ our King,
And hail Him, blessèd Jesus;
For there’s no word ear ever heard
So dear, so sweet as “Jesus.”
2. His human name they did proclaim,
When Abram’s son they sealed Him;
The name that still by God’s good will,
Deliverer revealed Him.
3. And when He hung upon the tree,
They wrote this Name above Him;
That all might see the reason we
Forevermore must love Him.
4. So now, upon His Father’s throne,
Almighty to release us
From sin and pain, He gladly reigns,
The Prince and Savior, Jesus.
5. O Jesus, by that matchless Name,
Thy grace shall fail us never;
Today as yesterday the same,
Thou art the same forever.
Danh Yêu Quý
1. Này danh yêu quý, danh thật dịu êm
Tột trời, thông đất, vượt cổ kim
Mệnh danh cho trước khi được hoài thai
Danh Jêsus có một không hai.
Điệp Khúc:
Ta rất thích hát xướng danh Jêsus
Danh đáng chúc tôn, danh muôn thu
Từ xưa nay chẳng danh nào đẹp hay
Cho bằng danh báu Jêsus đây.
2. Hồi treo thân Chúa trên thập tự kia
Họ để “Vua Jêsus” để bia
Hầu muôn dân thấy cho họ đều hay
Ngọn nguồn ta ái mộ Christ đây.
3. Hiện nay Jêsus đang ngồi cạnh Cha
Đời đời cai quản hoàn vũ ta
Tội khiên dung xá, tật bịnh trừ xa
Do quyền Jêsus là Chúa ta.
4. Ồ danh tôn quý một Jêsus
Ban mọi ơn cứu thật phỉ phu
Từ hôm qua, bữa nay, ngàn đời sau
Danh Jêsus chẳng thay đổi đâu.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

18


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top