Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Jesus Trọn Quyền Cứu

Thánh Ca: Jesus Trọn Quyền Cứu


Tựa đề: Jesus Trọn Quyền Cứu
Nguyên tác: Jesus Is Mighty to Save
Tựa đề: Jêsus Trọn Quyền Cứu
Lời: Sarah Ann Turner Wittenmyer (1827-1900) – Annie Wittenmyer
Nhạc: William G. Fischer (1835-1912)
Tài Liệu: Voice of Praise, by E. T. Baird & K. Reden (Richmond, Virginia: E. Thompson Baird, 1872).
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 173
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Jesus Is Mighty to Save
1. All glory to Jesus be given,
That life and salvation are free;
And all may be washed and forgiven,
And Jesus can save even me.
Refrain
Yes, Jesus is mighty to save,
And all His salvation may know;
On His bosom I lean,
And His blood makes me clean,
For His blood can wash whiter than snow.
2. From darkness and sin and despair,
Out into the light of His love,
He has brought me and made me an heir,
To kingdoms and mansions above.
3. Oh, the rapturous heights of His love,
The measureless depths of His grace,
My soul all His fullness would prove,
And live in His loving embrace.
4. In Him all my wants are supplied,
His love makes my heaven below,
And freely His blood is applied,
His blood that makes whiter than snow.
Jêsus Trọn Quyền Cứu
1. Tôn cao Jêsus vinh hiển vô song
Cứu thân, hồn tôi, ơn ấy nhưng không
Bao nhiêu tội được tha thứ, xóa bôi
Ngài có linh quyền cứu không từ tôi.
Điệp Khúc:
Ơn cứu duy Jêsus trọn quyền thay
Ơn ấy khắp năm châu đều được hay
Ngực Jêsus dựa vui bấy
Huyết Jêsus làm nên thánh
Tâm tôi trắng, trắng hơn tuyết luôn bạch tinh.
2. Tôi nguyên tội ô, tăm tối khiếp kinh
Bởi ơn Ngài đem lên chốn quang vinh
Tên tôi thuộc trong gia quyến trên cao
Nơi ấy hiển vinh bấy, vui dường bao.
3. Cao thay tình yêu không chút sai dời
Sâu thay hồng ân Cứu Chúa muôn đời
Thỏa thay hồn tôi khi nếm ơn dào
Vui bấy suối nhân ái sâu rộng bao.
4. Jêsus là mọi nhu yếu tôi nay
Ái tâm Ngài đem thiên quốc xuống đây
Huyết Ngài trọn quyền linh ứng không thôi
Đem phiếu trắng hơn tuyết tâm hồn tôi.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

173


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top