Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tôn Vinh Chúa Linh Năng

Thánh Ca: Tôn Vinh Chúa Linh Năng


Tựa đề: Tôn Vinh Chúa Linh Năng
Nguyên tác: O, For a Heart to Praise My God (1742)
Tựa đề: Tôn Vinh Chúa Linh Năng
Lời: Charles Wesley (1707-1788)
Nhạc: Carl Gotthelf Gläser (1784-1829)
Tài Liệu:
– Charles Wes­ley, Hymns and Sac­red Po­ems, 1742.
– Col­lection of Hymns for the Use of the Peo­ple called Meth­od­ists, 1779.
– Thom­as Ha­weis, Car­mi­na Chris­to, 1792
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 17
Audio credit: Đèn Linh Ministry

O, For a Heart to Praise My God
1. O for a heart to praise my God,
A heart from sin set free,
A heart that always feels Thy blood
So freely shed for me.
2. A heart resigned, submissive, meek,
My great Redeemer’s throne,
Where only Christ is heard to speak,
Where Jesus reigns alone.
3. A humble, lowly, contrite, heart,
Believing, true and clean,
Which neither life nor death can part
From Christ who dwells within.
4. A heart in every thought renewed
And full of love divine,
Perfect and right and pure and good,
A copy, Lord, of Thine.
5. Thy tender heart is still the same,
And melts at human woe:
Jesus, for thee distressed I am,
I want Thy love to know.
6. My heart, Thou know’st, can never rest
Till Thou create my peace;
Till of mine Eden repossest,
From self, and sin, I cease.
7. Fruit of Thy gracious lips, on me
Bestow that peace unknown,
The hidden manna, and the tree
Of life, and the white stone.
8. Thy nature, gracious Lord, impart;
Come quickly from above;
Write Thy new name upon my heart,
Thy new, best name of Love.
Tôn Vinh Chúa Linh Năng
1. Nguyền tâm tôi tôn vinh Chúa linh năng
Ngài buông tha khỏi ác căn
Ước cảm xúc huyết Chiên Con trọn đời
Tuôn tràn ra ân cứu tôi.
2. Nguyền tâm tôi khiêm ty mãi quy phục
Làm ngai cho Đấng Cứu chuộc
Ở đấy duy nghe thanh âm Ngài hoài
Duy Ngài luôn luôn quản cai.
3. Nguyền tâm tôi khiêm ty thống hối nay
Sạch trong, tin kính, thẳng ngay
Dẫu sống chết chẳng sao ngăn Jêsus
Vô lòng tôi như gió thu.
4. Nguyền tâm tôi suy tư mới mẻ luôn
Tình yêu do Chúa dẫu tuôn
Thánh khiết, công minh, tinh anh, thiện hiền
In hình Jêsus hiển nhiên.
5. Lạy Jêsus Christ, xin đến Chúa ôi!
Và ban tâm mới trong tôi
Ước khắc tân danh trên tâm hồn này
Danh hiệu Yêu Thương quý thay.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

17


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top