Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Nghinh Khách Vô

Thánh Ca: Nghinh Khách Vô


Tựa đề: Nghinh Khách Vô
Nguyên tác: Let Him In
Tựa đề: Nghinh Khách Vô
Lời: J. B. Atchinson, 1840-1882
Nhạc: Edwin O. Exell, 1851-1921
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 167
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Let Him In
1. There’s a Stranger at the door,
Let (Let the Savior in,) Him in; (Let the Savior in;)
He has been there oft before,
Let (Let the Savior in,) Him in; (Let the Savior in;)
Let Him in, ere He is gone,
Let Him in, the Holy One,
Jesus Christ, the Father’s Son,
Let (Let the Savior in,) Him in; (Let the Savior in;)
2. Open now to Him your heart,
Let (Let the Savior in,) Him in; (Let the Savior in;)
If you wait He will depart,
Let (Let the Savior in,) Him in; (Let the Savior in;)
Let Him in, He is your Friend,
He your soul will sure defend,
He will keep you to the end,
Let (Let the Savior in,) Him in; (Let the Savior in;)
3. Hear you now His loving voice?
Let (Let the Savior in,) Him in; (Let the Savior in;)
Now, oh, now make Him your choice,
Let (Let the Savior in,) Him in; (Let the Savior in;)
He is standing at your door,
Joy to you He will restore,
And His name you will adore,
Let (Let the Savior in,) Him in; (Let the Savior in;)
4. Now admit the heav’nly Guest,
Let (Let the Savior in,) Him in; (Let the Savior in;)
He will make for you a feast,
Let (Let the Savior in,) Him in; (Let the Savior in;)
He will speak your sins forgiv’n,
And when earth-ties all are riv’n,
He will take you home to heav’n.
Let (Let the Savior in,) Him in; (Let the Savior in;)
Nghinh Khách Vô
1. Dựa tiền môn, viễn khách đang chờ
Nghinh khách vô
Ngài đợi đây mất bao thì giờ
Mời ngự vô
Mời kịp khi Chúa chưa xa rời
Mời liền vô khách là Con Thánh
Jêsus Christ từ nơi ngôi trời
Mời Ngài vô.
2. Kìa anh nghe, khách đang trông chờ
Nghinh khách vô
Đừng thờ ơ, khách đi không ngờ
Mời Ngài vô
Ngài là bạn thiết anh nên mời
Phù hộ anh trong hồi tăm tối
Cứ giữ anh tận chung không rời
Mời Ngài vô.
3. Lời yêu thương có nghe chăng này?
Nghinh khách vô
Giờ này anh khá mau chọn Ngài
Mời Ngài vô
Ngài còn đang mãi trông anh hoài
Phục hưng anh cho lòng khoan khoái
Bởi đó anh thờ tôn danh Ngài
Mời Ngài vô.
4. Mời vị Thiên Khách mau vô lòng
Nghinh khách vô
Tiệc Chiên Con có anh dự cùng
Mời Ngài vô
Tội lệ anh Chúa tuyên tha rồi
Hồi biệt ly thế gian tăm tối
Chúa rước anh về ngay trên trời
Mời Ngài vô.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

167


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top