Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Danh Chúa Jesus

Thánh Ca: Danh Chúa Jesus


Tựa đề: Danh Chúa Jesus
Nguyên tác: The Name of Jesus Is So Sweet
Lời: William C. Martin (1901)
Nhạc: Edmund Simon Lorenz (1854-1942)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 16
Audio credit: Đèn Linh Ministry

The Name of Jesus Is So Sweet
1. The name of Jesus is so sweet,
I love its music to repeat;
It makes my joys full and complete,
The precious name of Jesus.

Refrain:
Jesus! oh, how sweet the name,
Jesus! every day the same;
Jesus! let all saints proclaim
Its worthy praise forever.
2. I love the name of Him whose heart
Knows all my griefs and bears a part;
Who bids all anxious fears depart,
I love the name of Jesus.
3. That name I fondly love to hear,
It never fails my heart to cheer,
Its music dries the falling tear;
Exalt the name of Jesus.
4. No word of man can ever tell
How sweet the name I love so well,
Oh, let its praises ever swell,
Oh, praise the name of Jesus.

Danh Chúa Jesus
1. Danh Chúa Jêsus thật rất dịu dàng,
Tôi thích hát danh Ngài khắp nhân gian;
Danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn,
Diệu vinh thay danh Chúa Jêsus!
Điệp Khúc:
Jêsus, có phương danh tuyệt vời!
Jêsus, vẫn y nguyên đời đời!
Jêsus, thánh dân vui tụng truyền,
Ngợi danh Jêsus không biến thiên.
2. Tôi mến yêu danh Jêsus trọn đời,
Nhơn Chúa xẻ chia buồn bã trong tôi;
Ngài đuổi lo âu, xua kinh hoàng rồi,
Lòng nguyện yêu danh Chúa Jêsus.
3. Danh Chúa tôi mong được nghe thường thường,
Tôi náu nương luôn và mãi yêu thương;
Danh ấy xẻ chia bao nhiêu đoạn trường,
Nguyện tôn cao danh Chúa muôn đời.
4. Ngôn ngữ thế gian thuật sao tận tường,
Danh Chúa Jêsus là Đấng yêu thương;
Ta khá tôn vinh danh Vua lạ thường;
Hằng tung hô danh Chúa Jêsus.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

16


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top