Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ân Ái Jesus Kêu Tôi

Thánh Ca: Ân Ái Jesus Kêu Tôi


Tựa đề: Ân Ái Jesus Kêu Tôi
Nguyên tác: Today Thy Mercies Call Me
Tựa đề: Ơn Chúa Jêsus Kêu Tôi
Lời: Oswald Allen, 1816-1878
Nhạc: David Jenkins, 1849-1915
Hòa âm: William M. Runyan
Tài Liệu: Hymns of the Christ­ian Life (Lon­don: Nis­bet, 1861), p. 102.
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 159
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Today Thy Mercies Call Me
1. Today Thy mercy calls me to wash away my sin;
However great my trespass, whate’er I may have been;
However long from mercy I may have turned away,
Thy blood, O Christ, can cleanse me, and make me white today.
2. Today Thy gate is open, and all who enter in
Shall find a Father’s welcome, and pardon for their sin;
The past shall be forgotten, a present joy be given;
A future grace be promised, a glorious crown in Heav’n.
3. Today the Father calls me, the Holy Spirit waits,
The blessèd angels gather around the heav’nly gates;
No question will be asked me, how often I have come;
Although I oft have wandered, it is my Father’s home.
4. O all embracing mercy, thou ever open door,
What shall I do without thee when heart and eyes run o’er?
When all things seem against me, to drive me to despair,
I know one gate is open, one ear will hear my prayer.
Ơn Chúa Jêsus Kêu Tôi
1. Ơn Chúa Jêsus kêu tôi về
Từ đây ly thoát bến mê
Tuy trước ác khiên như đơn hồng
Đời tôi đăng hoang cuồng phóng
Từ lâu tôi tẻ đường quang minh
Lìa Chúa nhân ái diệu vinh
Nhưng huyết Chúa xưa tuôn gội lòng
Nay Ngài phiếu tôi sạch ròng.
2. Nay Chúa mở toang thiên môn Ngài
Và đang âu yếm khuyên nài
Nghinh tiếp những ai đang đi lạc
Vào đây thứ tha tội ác
Bao lỗi trước, Chúa thật quên ngay
Rày yên vui mãi mừng thay
Ban thưởng tương lai trông cậy hoài
Kim miện lãnh nơi lạc đài.
3. Cha Thánh bữa nay kêu tôi vào
Thần Linh nôn nả ước ao
Thiên sứ nhóm quanh thiên môn chờ
Nhà Cha tiếp nghinh rực rỡ
Tuyệt không ai hỏi gạn chi đâu
Nào ai ngăn trở một câu
Đây vốn gia hương Cha tôi mà
Con lạc lối quay về nhà.
4. Ôi, biển yêu thương sâu vô cùng
Hồng môn muôn thuở mở tung
Trong lúc thương tâm châu tuôn dào
Bằng không Chúa, tôi làm sao
Gặp khi bao cảnh nghịch vây tôi
Làm cho tôi thất vọng thôi
Tay Chúa sẵn nghinh con lạc loài
Tai nghe tiếng tôi cầu nài.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

159


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top