Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay

Thánh Ca: Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay


Tựa đề: Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay
Nguyên tác: Come to Jesus
Lời: E. O. Excell (1851-1921)
Nhạc: E. O. Excell (1851-1921)
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 157
Audio credit: Đèn Linh Ministry

[/one_half]

Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay
1. Nay Chúa khuyên mời, nay Chúa khuyên mời,
Xin hãy mau mau nhận lời;
Chúa Jê-sus lưu huyết chuộc muôn người,
Xin hãy ăn năn giờ đây.
2. Ai nấy trong trần, ai nấy trong trần,
Mau đến Jê-sus nhận phần;
Thú vui kia nay chẳng được mấy ngần,
Xin hãy ăn năn giờ đây.
3. Duy huyết Con Trời, duy huyết Con Trời,
Ban cứu ân muôn muôn đời;
Hãy tin lời Kinh Thánh đừng nghi ngờ,
Xin hãy ăn năn giờ đây.
4. Ân điển muôn ngàn, ân điển huy hoàng,
Ân điển cao sâu vô vàn;
Chính hôm nay ân điển còn tuôn tràn,
Xin hãy ăn năn giờ đây.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

157


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top