Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Thánh Kinh Âm Nhạc

Thánh Ca: Thánh Kinh Âm Nhạc


Tựa đề: Thánh Kinh Âm Nhạc
Nguyên tác: The Music of God’s Word
Lời: Flora Kirkland
Nhạc: George Stebbins
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 155
Audio credit: Đèn Linh Ministry

The Music of God’s Word
1. In the deep, deep waves of sorrow,
‘Mid the strong, swift tides of grief,
Hark, a sound of hav’nly music,
Bringing sweet and sure relief!
Refrain:
Precious music of the Bible!
Music saints and prophets heard!
Bringing hope in times of anguish;
Wondrous music of God’s word!
2. Hear it singing, “I am with thee!”
Hear again “Be not afraid.”
Can’st thou fear, when He is near thee,
He, on whom thy trust is stayed?
3. Doth thy way seem hedged about thee?
“I will guide thee with mine eye.”
Do the cares of life perplex thee?
“I will answer ere they cry.”
4. Art thou weary? Hark, the echo:
“Come, thou weary one, to me;”
Art thou troubled for the future?
“As thy days, thy strength shall be.”
Thánh Kinh Âm Nhạc
1. Đương cơn sóng lo buồn lớp lớp tuôn
Khi đau đớn như dòng nước cuốn
Kia nghe tiếng âm nhạc thánh quốc vang
Lòng tươi sáng, sầu não tiêu tan.
Điệp Khúc:
Quý báu bấy âm nhạc Kinh Thánh này
Tiên Tri thánh dân nghe tường thay
Khi đớn đau ban hy vọng dường bao
Thánh Kinh âm nhạc rất thanh cao!
2. Nghe văng vẳng: “Ta hằng ở với ngươi,”
Nghe lanh lảnh: “Ngươi đừng bối rối,”
Nương bên Đấng ta toàn tín bấy lâu
Còn chi khiến lòng phải lo âu?
3. Anh lâm phải con đường bế tắc chăng?
Giê-xu lấy mắt hằng dắt dẫn
Nay anh há lo buồn núng đức tin?
Giê-xu đáp lời trước khi xin.
4. Anh mê mỏi chăng? Lời Chúa chớ quên
“Ai đang mỏi mê, này hãy đến.”
Anh đang rối reng ngày sắp đến ư?
Ngài ban sức càng sống dinh dư.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

155


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top