Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Lời Dịu Dàng

Thánh Ca: Lời Dịu Dàng


Tựa đề: Lời Dịu Dàng
Nguyên tác: Wonderful Words of Life
Lời: Philip P. Bliss (1838-1876)
Nhạc: Philip P. Bliss (1838-1876)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 154
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Wonderful Words of Life
1. Sing them over again to me,
Wonderful words of life,
Let me more of their beauty see,
Wonderful words of life;
Words of life and beauty
Teach me faith and duty.
Refrain:
Beautiful words, wonderful words,
Wonderful words of life;
Beautiful words, wonderful words,
Wonderful words of life.
2. Christ, the blessed One, gives to all
Wonderful words of life;
Sinner, list to the loving call,
Wonderful words of life;
All so freely given,
Wooing us to heaven.
3. Sweetly echo the Gospel call,
Wonderful words of life;
Offer pardon and peace to all,
Wonderful words of life;
Jesus, only Savior,
Sanctify us forever.
Lời Dịu Dàng
1. Tôi xin anh hãy ca thêm lên đi
Lời thiêng liêng của sinh mạng
Cho tôi nghe thấy ý nghĩa tinh vi
Lời thiêng liêng của sinh mạng
Lời dịu dàng ban vĩnh sinh
Hằng giục lòng tin sắt đinh.
Điệp Khúc:
Ôi, lời dịu dàng
Ôi, lời dịu dàng
Quý thay lời ban trường sinh!
2. Giê-xu ban sức giúp chúng ta nay
Lời thiêng liêng của sinh mạng
Nhân gian ai nấy hãy lắng nghe đây
Lời thiêng liêng của sinh mạng
Lời lạ lùng thêm sức ta
Từ thượng thiên hấp dẫn ta.
3. Tai nghe văng vẳng tiếng Phúc Âm vang
Lời thiêng liêng của sinh mạng
Ban ơn tha thứ giúp sống khương an
Lời thiêng liêng của sinh mạng
Một Giê-xu Chân Chúa thôi
Toàn quyền làm nên thánh tôi.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

154


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top