Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ca Khen Thiên Đạo

Thánh Ca: Ca Khen Thiên Đạo


Tựa đề: Ca Khen Thiên Đạo
Nguyên tác: O Word of God Incartnate
Tựa đề: Ca Khen Thiên Đạo
Lời: William Walsham How, 1867
Nhạc: Samuel S. Wesley, 1864
Tài Liệu:
Neu-vermehrtes Gesangbuch, 1693
Lutheran Worship #335
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 153
Audio credit: Đèn Linh Ministry

O Word of God Incarnate
1. O Word of God incarnate,
O Wisdom from on high,
O Truth unchanged, unchanging,
O Light of our dark sky:
We praise you for the radiance
That from the hallowed page,
A lantern to our footsteps,
Shines on from age to age.
2. The Church from you, dear Master,
Received the gift divine;
And still that light is lifted
Over all the earth to shine.
It is the chart and compass
That, all life’s voyage through,
Mid mists and rocks and quick sands
Still guides, O Christ, to you.
3. Oh, make your Church, dear Savior,
A lamp of burnished gold
To bear before the nations
Your true light as of old!
Oh, teach your wandering pilgrims
By this their path to trace
Till, clouds and darkness ended,
They see you face to face!
Ca Khen Thiên Đạo
1. Ôi, Nhân thân Chúa nguyên Thiên Đạo
Ồ, Thần trí cao tuyệt vời
Ôi Chân Lý đứng vững biết bao
Thánh quang giữa đêm trường ơi
Từ mọi trang trong quyển Thánh Kinh
Chiếu sáng cách rất diệu vinh
Đèn linh đưa suốt thiên trình
Ngày ngày sáng soi đẹp xinh.
2. Do nơi chân Chúa yêu thương mình
Mà Hội Thánh hưởng ơn lành
Hiện đang đem ánh sáng Thánh Kinh
Chiếu ra khắp nơi tường minh
Là hộp tinh kim quý báu đây
Chứa chánh giáo châu ngọc nay
Là tranh thiên quốc không chi tày
Về đạo vĩnh sanh diệu thay!
3. Xưa nay Kinh thánh như linh kỳ
Giục mạnh mẽ quân đội thần
Dường như tháp hải đăng quang huy
Chiếu qua thế gian trầm luân
Họa đồ đây, kim chỉ hướng đây
Giữa biển phong ba cuồng quay
Gành, lao, sương ám băng qua rày
Đưa ta đến Christ mừng thay!
4. Xin Christ thân ái, ban ơn cho
Toàn Hội Thánh nên đèn vàng
Hầu dâng cả trí tâm chuyên lo
Chiếu chân lý cho trần gian
Nguyền dùng chân quang dẫn dắt nay
Lữ khách bước trên đường ngay
Tận khi tan đám mây đen dày
Nhìn Thần nhan tinh tường thay!

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

153


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top