Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh

Thánh Ca: Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh


Tựa đề: Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh
Nguyên tác: Every Day I Will Bless Thee
Tựa đề: Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh
Lời: Henri Abraham César Malan (1787-1864)
Lời Anh: J. E. Ar­nold.
Nhạc: James McGranahan, 1840-1907
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 15
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Every Day I Will Bless Thee
1. My Savior’s praises I will sing,
And all His love express;
Whose mercies each returning day
Proclaim His faithfulness.
Refrain
“Every day will I bless Thee!
Every day will I bless Thee!
And I will praise, will praise Thy Name
For ever and ever!”
2. Redeemed by His almighty power,
My Savior and my King;
My confidence in Him I place,
To Him my soul would cling.
3. On Thee alone, my Savior, God,
My steadfast hopes depend;
And to Thy holy will my soul
Submissively would bend.
4. O grant Thy Holy Spirit’s grace,
And aid my feeble powers,
That gladly I may follow Thee
Thro’ all my future hours.
Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh
1. Ngày ngày ngợi danh Chúa hiển vinh hoài
Báo cáo Tin Lành muôn thu
Về lòng yêu thương bể thẳm sông dài
Khiến mọi người biết Jêsus.
Điệp Khúc:
Mỗi phút quyết tụng mỹ Jêsus
Mỗi phút quyết tụng mỹ Jêsus
Ngày ngày đêm đêm tán mỹ Jêsus
Mãi ca xướng danh Jêsus.
2. Nhờ cậy ơn Christ cứu rỗi chu toàn
Nhứt sanh nguyện làm tôi trung
Dặn lòng luôn luôn quyết tín trăm đàng
Chắc chắn được đến thiên cung.
3. Thần huệ ban cho bởi Thánh Linh Ngài
Sức thêm lòng được hân hoan
Một dạ khăng khăng cứ bước theo hoài
Chúa đưa vào chốn vĩnh an.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

15


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top