Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Jesus Chắc Tái Lai

Thánh Ca: Jesus Chắc Tái Lai


Tựa đề: Jesus Chắc Tái Lai
Nguyên tác: My Lord Will Come Some Day
Tựa đề: Jêsus Chắc Tái Lai
Lời: Alice E. Sherwood
Nhạc: C. Austin Miles, s. 1868
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 129
Audio credit: Đèn Linh Ministry

My Lord Will Come Some Day
Jêsus Chắc Tái Lai
Vui bấy, nay mai Jêsus Christ chắc tái lai!
Nhờ hồng ân Ngài tôi ngắm mặt Ngài vui bấy!
Cứu Chúa tôi chắc tái lai.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

129


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top