Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Đẹp Thay Trán Chúa

Thánh Ca: Đẹp Thay Trán Chúa


Tựa đề: Đẹp Thay Trán Chúa
Nguyên tác: Majestic Sweetness Sits Enthroned
Tựa đề: Đẹp Thay Trán Chúa
Lời: Samuel Stennett, 1787
Nhạc: Thomas Hastings, 1837
Tài Liệu:
– Se­lect­ion of Hymns from the Best Au­thors, by John Rip­pon (Lon­don: 1787)
– Thom­as Hast­ings, The Ma­nhat­tan Col­lect­ion, 1837
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 12
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Majestic Sweetness Sits Enthroned
1. Majestic sweetness sits enthroned
Upon the Savior’s brow;
His head with radiant glories crowned,
His lips with grace o’erflow,
His lips with grace o’erflow.
2. To Christ, the Lord, let every tongue
Its noblest tribute bring
When He’s the subject of the song,
Who can refuse to sing?
Who can refuse to sing?
3. Survey the beauties of His face,
And on His glories dwell;
Think of the wonders of His grace,
And all His triumphs tell,
And all His triumphs tell.
4. No mortal can with Him compare
Among the sons of men;
Fairer is He than all the fair
Who fill the heav’nly train,
Who fill the heav’nly train.
5. He saw me plunged in deep distress
And flew to my relief;
For me He bore the shameful cross
And carried all my grief,
And carried all my grief.
6. His hand a thousand blessings pours
Upon my guilty head:
His presence gilds my darkest hours,
And guards my sleeping bed,
And guards my sleeping bed.
7. To Him I owe my life and breath
And all the joys I have;
He makes me triumph over death
And saves me from the grave,
And saves me from the grave.
8. To Heav’n, the place of His abode,
He brings my weary feet;
Shows me the glories of my God,
And makes my joys complete,
And makes my joys complete.
9. Since from His bounty I receive
Such proofs of love divine,
Had I a thousand hearts to give,
Lord, they should all be Thine,
Lord, they should all be Thine.
Đẹp Thay Trán Chúa
1. Đẹp thay dung quang nơi trán Chúa tôi
Vừa oai nghi lẫn dịu dàng
Diệu vinh thay tia kim mão vô đối
Mỉm cười cặp môi duyên tràn
Cười chúm chím môi duyên tràn.
2. Trần gian xưa nay ai dám sánh ngang
Tuyệt không ai sánh kịp Ngài
Dầu thiên binh trên cao kia chói sáng
Sánh cùng Thần nhan khôn tày
Thật sánh Thánh nhan khôn tày.
3. Vì thương tôi đang đau khổ suy nhược
Ngài quang lâm cứu trợ liền
Vì tôi Ngài mang cây gỗ nhơ nhuốc
Gánh mọi buồn lo ưu phiền
Chịu hết khổ đau ưu phiền.
4. Đời tôi bao nhiêu vui thú sở năng
Nguyện dâng cho Chúa vẹn tuyền
Nhờ ơn Jêsus cho tôi đắc thắng
Tử thần từ đây vô quyền
Mồ mã đối tôi vô quyền.
5. Nhờ ơn khoan nhân tôi lãnh phước đây
Thực nghiệm tình yêu phi thường
Đời tôi nguyện dâng cho Jêsus đấy
Để đẹp lòng Cha trăm đường
Đẹp ý Chúa Cha trăm đường.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

12


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top