Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ngài Sống

Thánh Ca: Ngài Sống


Tựa đề: Ngài Sống
Nguyên tác: He Lives
Lời: Alfred H. Ackley
Nhạc: Alfred H. Ackley
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 111
Audio credit: Đèn Linh Ministry

He Lives
1. I serve a risen Saviour,
He’s in the world today;
I know that He is living,
Whatever men may say;
I see His hand of mercy,
I hear His voice of cheer,
And just the time I need Him
He’s always near.
Chorus:
He lives, He lives, Christ Jesus lives today!
He walks with me and He talks with me
Along life’s narrow way.
He lives, He live, salvation to impart!
You ask me how I know He lives:
He lives within my heart.
2. In all the world around me
I see His loving care,
And tho my heart grows weary
I never will despair;
I know that He is leading
Thro’ all the stormy blast,
The day of His appearing
Will come at last.
Ngài Sống
1. Hầu việc Giê-xu Đấng sống nay, ngự trong dương thế rõ ràng
Lòng biết chắc Chúa sống trăm phần, mặc ai đa nghi vấn nan
Lời Ngài tôi nghe thỏa thích thay, nhìn tay thương xót rõ ràng
Ngài hằng gần tôi khi nhu yếu, phỉ phu mọi đàng.
Điệp Khúc:
Ngài sống, Ngài sống, Chúa Giê-xu sống hiện rày!
Đi chung trò chuyện suốt lối hẹp hòi, tâm tôi vui mừng thơ thái
Ngài sống, Ngài sống, để ban ơn cứu ta đấy
Nếu hỏi chứng cứ Chúa sống đâu nào
Rằng Chúa sống trong lòng này.
2. Hằng ngày tôi xem thế giới đây, Ngài đang săn sóc mỗi điều
Lòng quyết chẳng thể thất vọng được, dầu tôi gian nan tỏ xiêu
Nhìn nhận Giê-xu dẫn dắt tôi, vượt qua cơn sóng gió nhiều
Hy vọng gặp Giê-xu ta đến, biết đâu mai chiều.
3. Này cùng vui lên giáo hữu ơi, hòa thanh tâu khúc khải hoàn
Bài Ha-lê-lu-gia muôn đời, Giê-xu Christ Vua hiển vang
Nguồn cậy trông cho kẻ kiếm nay, hộ phương cho kẻ đã gặp
Không người nào hiền lành nhân ái, sánh Giê-xu kịp.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

111


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top