Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Thiên Ca Vô Đối

Thánh Ca: Thiên Ca Vô Đối


Tựa đề: Thiên Ca Vô Đối
Nguyên tác: Soft the Bells Are Ringing
Tựa đề: Thiên Ca Vô Đối
Lời: Eliza M. Sherman
Nhạc: George C. Stebbins, 1846-1946
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 108
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Soft the Bells Are Ringing
Sweetly, softly sounds the anthem,
For the stone is rolled away;
Glory, honor, give to Jesus,
On this Resurrection day.
Thiên Ca Vô Đối
Vầng đá trước mộ thiên sứ lăn rồi
Ta hát một thiên ca vô đối
Chúc Jêsus phục sinh vinh vô cùng
Hoan ca ngày Chúa thắng oai hùng.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

108


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top