Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Xong Rồi!

Thánh Ca: Xong Rồi!

Tựa đề: Xong Rồi!
Nguyên tác: Hark! The Voice of Love and Mercy
Lời: Jon­a­than Eva­ns (1749-1809), 1784; Ben­ja­min Fran­cis (1734-1799), 1787.
Nhạc: Louis Van Esch
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 99
Audio: Đèn Linh Ministry

Hark! The Voice of Love and Mercy

1. Hark! the voice of love and mercy
Sounds aloud from Calvary;
See, it rends the rocks asunder,
Shakes the earth, and veils the sky:
“It is finished!” “It is finished!”
“It is finished!” Hear the dying Savior cry;
Hear the dying Savior cry.

2. “It is finished!” O what pleasure
Do these precious words afford;
Heav’nly blessings, without measure,
Flow to us from Christ the Lord:
“It is finished!” “It is finished!”
“It is finished!” Saints the dying words record;
Saints the dying words record.

3. Finished all the types and shadows
Of the ceremonial law;
Finished all that God had promised;
Death and hell no more shall awe:
“It is finished!” “It is finished!”
“It is finished!” Saints, from hence your comfort draw;
Saints, from hence your comfort draw.

4. Tune your harps anew, ye seraphs,
Join to sing the glorious theme;
All in earth, and all in heaven,
Join to praise Emmanuel’s Name;
Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Glory to the bleeding Lamb!
Glory to the bleeding Lamb!

Xong Rồi

1. Lời ân điển với yêu thương chan hòa
Dội vang ra từ Gô-gô-tha
Làm rung đất, tối tăm cả bầu trời
Vầng đá kia bỗng nhiên nứt rời
“Việc cứu rỗi đã xong rồi, xong rồi!”
Lời Jêsus lúc trút linh hồn
“Việc cứu rỗi đã xong rồi, xong rồi!”
Lời Jêsus kêu khi trút hồn.

2. Diệu thay, tiếng Jêsus kêu “Xong rồi!”
Làm vui thỏa lòng ta chẳng thôi
Từ Chân Chúa phước ân kia tuôn tràn
Giục giã ta tiến lên vững vàng.
“Việc cứu rỗi đã xong rồi, xong rồi!”
Lời ban trối, thánh dân ghi lòng
“Việc cứu rỗi đã xong rồi, xong rồi!”
Lời trối kia, thánh dân ghi lòng.

3. Mọi hình bóng đến nay đã xong rồi
Trọn nghi lễ từ trước các đời
Lời tuyên hứa cổ lai đã trọn rồi
Ngục chết tan, tử vương suy đồi.
“Việc cứu rỗi đã xong rồi, xong rồi!”
Lời yên ủi thánh dân muôn đời
“Việc cứu rỗi đã xong rồi, xong rồi!”
Lời ủy lạo thánh dân suốt đời.

4. Sê-ra-phin, hãy lên dây kim cầm
Hòa âm với giọng ca bỗng trầm
Trời nên hát, đất hoan ca vang rền
Tụng mỹ danh Em-ma-nu-ên
“Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!”
Ngợi khen Chiên Con huyết chan hòa
“Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!”
Thật hiển vinh Chiên Con huyết lòa.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

99


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top