Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Kìa Xem Ngọn Đồi Xanh

Thánh Ca: Kìa Xem Ngọn Đồi Xanh

Tựa đề: Kìa,Xem Ngọn Đồi Xanh
Nguyên tác: There Is a Green Hill
Lời: Cecil F. Alexander, 1848
Nhạc: Hugh Wilson, 1764-1824
Tài Liệu: Hymns for Lit­tle Child­ren, 1848.
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 90

There Is a Green Hill

1. There is a green hill far away,
Outside a city wall,
Where the dear Lord was crucified,
Who died to save us all.

Refrain

O dearly, dearly, has He loved,
And we must love Him, too,
And trust in His redeeming blood,
And try His works to do.

2. We may not know, we cannot tell,
What pains He had to bear;
But we believe it was for us
He hung and suffered there.

3. He died that we might be forgiv’n,
He died to make us good,
That we might go at last to Heav’n,
Saved by His precious blood.

4. There was no other good enough
To pay the price of sin;
He only could unlock the gate
Of heaven and let us in.

5. O dearly, dearly has He loved,
And we must love Him, too,
And trust in His redeeming blood,
And try His works to do.

Kìa, Xem Ngọn Đồi Xanh

1. Kìa xem ngọn đồi xanh ở chân trời
Ngang với vách thành vắng tanh
Chỗ Jêsus Christ xưa huyết báu rơi
Để chuộc tội lỗi dân mình.

2. Nào ai hiểu được, ai tả cho tường
Thân Chúa khổ nhục đáng thương
Quyết tin vì tội ta Chúa đảm đương
Ở thập tự khổ trăm đường.

3. Ngài thay dân mình huyết báu tuôn ròng
Để rửa bao tội vấn vương
Huyết Chúa linh nghiệm cứu rỗi vô song
Cuối cùng đưa đến thiên đường.

4. Tuyệt không việc làm khổ khắc thân
Mong trả giá tội ác đâu
Chúng ta đây được qua cảnh thiên môn
Chỉ Ngài thương mở cho vào.

5. Ngài yêu dân mình không quản khó khăn
Ta phải yêu Ngài tất sanh
Quyết tin huyết Ngài tiêu khử ác căn
Dốc lòng hầu Chúa trung thành.

6. Vì kia, ngọn đồi xanh ở chân trời
Ngang với vách thành vắng tanh
Chỗ Jêsus mình treo huyết báu rơi
Để chuộc tội lỗi dân mình.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

90


Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top