Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Một Ngày

Thánh Ca: Một Ngày

Tựa đề: Một Ngày
Nguyên tác: One Day
Lời: J. Wilbur Chapman
Nhạc: Charles H. Marsh
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 85

One Day

1. One day when Heaven was filled with His praises,
One day when sin was as black as could be,
Jesus came forth to be born of a virgin,
Dwelt among men, my example is He!

Refrain:

Living, He loved me; dying, He saved me;
Buried, He carried my sins far away;
Rising, He justified freely forever;
One day He’s coming—oh, glorious day!

2. One day they led Him up Calvary’s mountain,
One day they nailed Him to die on the tree;
Suffering anguish, despised and rejected:
Bearing our sins, my Redeemer is He!

3. One day they left Him alone in the garden,
One day He rested, from suffering free;
Angels came down o’er His tomb to keep vigil;
Hope of the hopeless, my Savior is He!

4. One day the grave could conceal Him no longer,
One day the stone rolled away from the door;
Then He arose, over death He had conquered;
Now is ascended, my Lord evermore!

5. One day the trumpet will sound for His coming,
One day the skies with His glories will shine;
Wonderful day, my beloved ones bringing;
Glorious Savior, this Jesus is mine!

Một Ngày

1. Một ngày xưa thiên cung ca chúc Jê-sus vui vầy,
Một ngày xưa ô tội mù đen nhân gian này,
Xa lìa ngôi vinh, Jê-sus bởi nữ trinh ra đời,
Ngài nên gương mẫu tôi, luôn chiếu lòa khắp nơi.

Điệp Khúc:

Sống, Ngài mến tôi rồi, chết, để cứu thân này;
Chôn, chôn tội tôi, bao ô điểm không còn thấy;
Sống lại, để tôi nhờ Ngài được xưng nghĩa châu toàn;
Một ngày Ngài đến, ngày hiển vinh hạnh phước chan.

2. Một ngày xưa dân quân dẫn Chúa đến Gô-gô-tha,
Một ngày xưa trên thập tự huyết báu chan hòa;
Thân vàng vì tôi cam khổ sở, đớn đau vô hồi,
Ngài thật Chân Chúa, ban ân điển chuộc cứu tôi.

3. Một ngày xưa nơi thâm-viên xác Chúa cô-đơn nằm,
Sau giờ chịu đau nhục, nay ngủ giấc êm-đằm;
Thiên-thần ngồi bên thức-canh giữ suốt cả đêm trường
Bạn thân-yêu lánh xa, ôi cảnh thật đáng thương!

4. Một ngày xưa niêm-phong cửa mả không phương ngăn Ngài,
Do quyền-năng thiên-thượng hòn đá lăn ra ngoài;
Jê-sus phục-sanh ngay, đã chiến-thắng từ-vong rồi,
Ngài ngự lên nước Cha, vĩnh-viễn làm Chúa tôi.

5. Một ngày kia loa vang tin Chúa tái lâm nơi trần,
Một ngày kia thiên thượng đầy vinh quang rạng ngần;
Ôi, ngày lạ thay, tôi với kẻ yêu lên thiên đình,
Ngợi khen Jê-sus tôi, Chân Chúa toàn hiển vinh.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

85


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top