Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Nô-ên Đêm Vui Thoả

Thánh Ca: Nô-ên Đêm Vui Thoả


Tựa đề: Nô-ên Đêm Vui Thoả
Lời: Mục sư Ông Văn Trung, 1934
Nhạc: Wm. B. Branbury, 1816-1868
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 75
Audio: Đèn Linh Ministry

Nô-Ên Đêm Vui Thỏa

1. Nơi Bết-lê-hem trong Giu-đa
Canh khuya Chúa Jêsus sanh ra
Bỏ nơi thiên đàng ngôi quang vinh
Chúa đã lâm trần cứu dân mình.

Điệp Khúc:

Nô-ên đêm vui thỏa!
Jêsus tìm kiếm ta
Nô-ên đêm vui thỏa!
Ấy đêm hạnh phước muôn nhà.

2. Xưa thiên binh cùng nhau hân hoan
Cao rao phước âm cho nhân gian
Nay ta rao truyền tin Christ sinh
Để thế gian nhận biết Vua mình.

3. Thiếu nhi ta cùng nhau ca lên
Hân hoan nhóm quanh cây Nô-êm
Nhắc nhau câu chuyện Jêsus sinh
Để chết trên thập giá thay mình.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

75


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top