Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Đấng Thánh Lâm Phàm

Thánh Ca: Đấng Thánh Lâm Phàm

 

Tựa đề: Đấng Thánh Lâm Phàm
Lời Việt: Mục sư Lê Đình Tươi (1942)
Nhạc: John R. Sweney, 1887
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 70

Đấng Thánh Lâm Phàm

1. Đêm vắng trời thanh canh khuya sao sáng,
Có tiếng thiên thần báo vang,
Mừng bấy bọn chăn bôn ba đến chỗ,
Thấy Vua sinh nơi máng cỏ.

Điệp Khúc:
Đấng Thánh lâm phàm, giữa đêm vinh hạnh,
Đạo bình an, ân điển thấm khắp chúng sinh,
Bởi thương ta, Chúa bỏ ngôi thiên đường,
Màn sương chiếu đất thâu đêm trường.

2. Bác sĩ nhờ ngôi sao Mai soi sáng,
Tiến bước bao nài khốn nan,
Ra mắt Hài Nhi đang nương trong quán,
Kính dâng trân châu chúc tán.

3. Ôi, cảnh vườn xưa A-đam sa-ngã,
Khiến tử tôn phục ác ma;
Máng cỏ hèn nay Jê-sus lâm giáng,
Cứu ta, đưa lên nơi sáng.

4. Chân Chúa thành nhân ban ơn giải phóng,
Thế giới khỏi vòng tử vong;
Hạnh phúc đời ta hân hoan, vui thỏa,
Bởi tin hồng ân vô giá.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

70


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top