Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Mục Tử Thức Giữ Chiên

Thánh Ca: Mục Tử Thức Giữ Chiên

Tựa đề: Mục Tử Thức Giữ Chiên
Nguyên tác: While Shepherds Watched Their Flocks
Tựa đề: Mục Tử Thức Giữ Chiên
Lời: A. Nahum Tate, 1702
Nhạc: George Kirbye
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 67

While Shepherds Watched

1. While shepherds watched their flocks by night,
all seated on the ground,
an angel of the Lord came down,
and glory shone around.

2. “Fear not,” said he for mighty dread
had seized their troubled mind
“glad tidings of great joy I bring
to you and all mankind.

3. “To you, in David’s town, this day
is born of David’s line
a Savior, who is Christ the Lord;
and this shall be the sign:

4. “The heavenly babe you there shall find
to human view displayed,
all simply wrapped in swaddling clothes
and in a manger laid.”

5. Thus spoke the angel. Suddenly
appeared a shining throng
of angels praising God, who thus
addressed their joyful song:

6. “All glory be to God on high,
and to the earth be peace;
to those on whom his favor rests
goodwill shall never cease.”

Mục Tử Thức Giữ Chiên

1. Mục tử lúc canh trường thức giữ chiên
Ngồi cùng nhau trên đồi nghiêng
Thoạt có thiên binh thân lâm huy hoàng
Chiếu quanh đây muôn hào quang.

2. Họ khiếp bỗng nghe thần sứ nhủ khuyên
“Đừng sợ chi, nên bình yên!
Này, phước âm ta rao cho mọi người
Các ngươi hôm nay cùng vui.”

3. “Hồng phúc các ngươi thành Đa-vít đây
Chồi Đa-vít sinh ngày nay
Là Christ, Cứu Chúa ban cho nhân loại
Dấu như sau đây tìm coi.”

4. “Thần tử các ngươi nhìn thấy bữa nay
Trình diện cho nhân loại đây
Nào có chi hơn vuông khăn bọc mình
Máng chiên kia nơi Ngài sinh.”

5. “Tụng mỹ Chúa trên trời cả sáng danh
Địa hạ an vui bình thanh
Hạnh phước giáng lâm nay trên nhân loại
Mãi tươi vui không hề phai.”

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

67


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top