Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Thành Tâm Tôn Vua Thánh

Thánh Ca: Thành Tâm Tôn Vua Thánh

Tựa đề: Thành Tâm Tôn Vua Thánh
Nguyên tác: O Worship the King
Tác giả: Wil­liam Kethe (Ge­ne­van Psalt­er of 1561)
Lời Anh: Robert Grant (1785-1838)
Nhạc: Francis J. Haydn (1732-1809)
Hòa âm: Wil­liam Gar­din­er 
Tài Liệu:
– Wil­liam Kethe in the Ge­ne­van Psalt­er of 1561
– Sac­red Mel­o­dies (Lon­don: 1815)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 6
Audio: Đèn Linh Ministry

Lời Anh cổ – dịch từ nguyên tác Thụy Sĩ

O Worship the King

1. My foule praise the Lord, speake good of His Name,
O Lord our great God how doeft thou appeare,
So passing in glorie, that great is Thy fame,
Honour and maieftie, in Thee fhine moft cleare.

2. His chamber beames lie, in the clouds full fure,
Which as his chariot, are made Him to beare.
And there with much fwitneff his courfe doth endure:
Vpon the wings riding, of winds in the aire.

O Worship the King

1. O worship the King, all glorious above,
O gratefully sing His power and His love;
Our Shield and Defender, the Ancient of Days,
Pavilioned in splendor, and girded with praise.

2. O tell of His might, O sing of His grace,
Whose robe is the light, whose canopy space,
His chariots of wrath the deep thunderclouds form,
And dark is His path on the wings of the storm.

3. The earth with its store of wonders untold,
Almighty, Thy power hath founded of old;
Established it fast by a changeless decree,
And round it hath cast, like a mantle, the sea.

4. Thy bountiful care, what tongue can recite?
It breathes in the air, it shines in the light;
It streams from the hills, it descends to the plain,
And sweetly distills in the dew and the rain.

5. Frail children of dust, and feeble as frail,
In Thee do we trust, nor find Thee to fail;
Thy mercies how tender, how firm to the end,
Our Maker, Defender, Redeemer, and Friend.

6. O measureless might! Ineffable love!
While angels delight to worship Thee above,
The humbler creation, though feeble their lays,
With true adoration shall all sing Thy praise.

Thành Tâm Tôn Vua Thánh

1. Thành tâm tôn Vua Thánh, đầy hiển hách oai phong
Niềm yêu thương khôn sánh, đáng hát xướng ghi lòng
Ngài là Thần hộ thân, linh, cây khiên, Vua muôn thuở
Kìa, vinh quang bao chung quanh Đấng khắp chốn tôn thờ.

2. Ngợi khen Giê-hô-va, quyền phép rất siêu cao
Tàn không trung che tỏa, ánh sáng chính vương bào
Bầu trời rền vang lôi oanh như đưa xa giá thánh
Ngài đi trên mây u minh, cánh bão tố vô hình.

3. Nhìn xem muôn tinh tú cùng quả đất vẫn xoay
Đều do công linh Chuá, thuở sáng thế an bài
Mọi sự vật thiên nhiên kia, qui tắc không cải hoán
Đại dương bao quanh bốn phía, quả đất có đai ràng.

4. Sự chăm nom của Chúa miệng lưỡi khó tả ra
Hà bao nhiêu sinh khí, chiếu sáng khắp sơn hà
Dội từ nguồn qua trung nguyên đưa cao hơi nước bốc
Luồng mây un lên gây nên giá móc nhỏ mưa ngọc.

5. Bầy chiên con non nớt, bụi đất vốn chóng tan
Thành tâm luôn nương náu Đấng tín nghĩa châu toàn
Lòng Ngài mềm dịu nhưng luôn khăng khăng như đóng ấn
Ngài thật Tạo Công, Cứu Chúa, Thiết Hữu, Bảo An Thần.

6. Tình yêu thương của Chúa thật chẳng thế chuyển lời
Kìa, thiên binh hát múa, chúc Đấng ở ngai trời
Vật thọ tạo vô giai thinh, tuy ca không êm ái
Đồng thanh đơn sơ bái kính, hát chúc Chúa thiên đài.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

6


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top