Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Kíp Đến Tôn Thờ

Thánh Ca: Kíp Đến Tôn Thờ

Tựa đề: Kíp Đến Tôn Thờ
Nguyên tác: Angels from the Realms of Glory
Lời: James Montgomery (1771-1854)
Nhạc: Henry Smart (1813-1879)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 57

Angels from the Realms of Glory

1. Angels from the realms of glory,
Wing your flight o’er all the earth;
Ye who sang creation’s story
Now proclaim Messiah’s birth.

Refrain

Come and worship, come and worship,
Worship Christ, the newborn King.

2. Shepherds, in the field abiding,
Watching o’er your flocks by night,
God with us is now residing;
Yonder shines the infant light:

3. Sages, leave your contemplations,
Brighter visions beam afar;
Seek the great Desire of nations;
Ye have seen His natal star.

4. Saints, before the altar bending,
Watching long in hope and fear;
Suddenly the Lord, descending,
In His temple shall appear.

5. Sinners, wrung with true repentance,
Doomed for guilt to endless pains,
Justice now revokes the sentence,
Mercy calls you; break your chains.

7. Though an Infant now we view Him,
He shall fill His Father’s throne,
Gather all the nations to Him;
Every knee shall then bow down:

8. All creation, join in praising
God, the Father, Spirit, Son,
Evermore your voices raising
To th’eternal Three in One.

Kíp Đến Tôn Thờ

1. Thiên thần xuống kìa ánh sáng huy hoàng,
Lướt khắp trên hải, giang, sơn, hà;
Xưa ngợi danh Tạo hóa Đấng hiển vang,
Bữa nay rao Jêsus sanh hạ.

Điệp Khúc:

Kíp đến tôn thờ, cúi xuống tôn thờ,
Kính chúc Vua vinh quang hạ sinh.

2. Mục đồng yên lặng giữa đêm thanh nầy,
Tỉnh thức canh giữ chiên nơi đồng;
Thiên Đạo nên người giữa chúng tôi đây,
Ánh sao lòa chiếu nơi Nhi đồng.

3. Bao lần chiêm nghiệm bác sĩ không ngờ,
Bên đông phương thấy ngôi sao Ngài;
Đi tìm Đấng vạn quốc vẫn ước mơ,
Đến nơi nhìn thấy ngôi sao nầy.

4. Khi mọi thánh đồ nhất tâm tôn thờ,
Nhen hy vọng mến yêu trông chờ;
Jesus bỗng hạ giáng chốn tiêu sơ,
Thánh nhan rực rỡ không phai mờ.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

57


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top