Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi Trọn Đường

Thánh Ca: Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi Trọn Đường


Tựa đề: Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi Trọn Đường
Nguyên tác: Guidance
Tựa đề: Giê-hô-va, Xin Dẫn Tôi Trọn Đường
Lời Wales: Williams Williams, 1745
Nhạc: R. Kelso Carter, 1891
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 51

Guidance
Peter Williams, 1771
1 Guide me, O my great Redeemer,
pilgrim through this barren land;
I am weak, but you are mighty;
hold me with your powerful hand.
Bread of heaven, bread of heaven,
feed me now and evermore,
feed me now and evermore.
2 Open now the crystal fountain,
where the healing waters flow.
Let the fire and cloudy pillar
lead me all my journey through.
Strong Deliverer, strong Deliverer,
ever be my strength and shield,
ever be my strength and shield.
3 When I tread the verge of Jordan,
bid my anxious fears subside.
Death of death, and hell’s Destruction,
land me safe on Canaan’s side.
Songs of praises, songs of praises
I will ever sing to you,
I will ever sing to you.

Giê-hô-va, Xin Dẫn Tôi Trọn Đường
1. Giê-hô-va, xin dẫn tôi trọn đường
Vượt qua khỏi cảnh thế nổi trôi
Dẫu tôi thật bạc nhược, Chúa kiên cường
Nguyện tay Chúa mau sẽ nắm tôi
Cứ lấy bánh yêu thương nuôi tôi thường
Dưỡng dục tôi trọn đời sống vui
Đời tôi sống thỏa nguyện vô hồi.
2. Mở thiên môn cho suối linh từ Ngài
Tràn ra tưới khắp cả đến tôi
Cúi xin Ngài dùng trụ lửa đêm dài
Trụ mây giữa ban ngày dẫn tôi
Giê-hô-va ôi, tôi trông mong Ngài
Dũng lực tôi và hậu thuẫn tôi
Thật hậu thuẫn, dũng lực tôi hoài.
3. Lúc chân tôi sắp phải qua Giô-đanh
Nguyện tôi khỏi tán đảm khiếp can
Dắt tôi qua ngang dòng nước tuôn mạnh
Dìu tôi bước lên Ca-na-an
Chính lúc đó tôi ca vang thiên thành
Khúc trường ca Jêsus hiển vang
Ngợi khen Chúa Jêsus chân thành.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

51


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top