Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Lìa Ngai Báu Xuống Máng Cỏ

Thánh Ca: Lìa Ngai Báu Xuống Máng Cỏ


Tựa đề: Lìa Ngai Báu Xuống Máng Cỏ
Nhạc: A. Metherssel, 1818
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 508

Lìa Ngai Báu Xuống Máng Cỏ

1. Mừng Chúa Jêsus từ trời hiện ra ở nơi rất thấp hèn
Ngài thương, chẳng quản gì máng cỏ tồi tàn cùng nơi cô thôn
Tâm hồn tôi đây như máng cỏ chơ vơ, mà Jêsus không nỡ coi khinh
Chính chỗ đó, Cứu Chúa đã giáng thế, đã giáng thế.

2. Hằng nhớ ơn sâu, giờ này quỳ nơi ngày xưa Chúa giáng trần
Nhìn xem vẻ đẹp Hài Nhi, cảm động lạ lùng trong tâm linh
Ô này, tâm linh tôi giống như tâm linh Ngài, xinh tươi như lúc xuân sang
Sớm tiếp rước Chúa Cứu Thế, ấy phước lớn, phước lớn!

3. Nào, hỡi anh em lòng còn buồn lo, ngày nay hãy kíp lại
Cùng nghiêng mình thờ Ngài, tiếp nhận Ngài, là nguồn ơn cao sâu
Coi kìa, vinh quang trong máng cỏ chơ vơ còn trông mong soi sáng anh em
Cứu Chúa mới giáng thế, hãy kíp đến, hãy kíp đến.

4. Nào những ai tôn thờ Ngài rồi, nên truyền tin tức tốt lành
Lo dắt đưa người về máng cỏ tồi tàn, nhìn xem Jêsus
Theo Hài Nhi sinh trong Bết-lê-hem, xưa lìa ngôi vinh quang chốn thiên cung
Cố bắt chước mấy gã chăn chiên lúc Chúa giáng thế.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

508


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top