Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Mừng Thay, Nô-el!

Thánh Ca: Mừng Thay, Nô-el!

Tựa đề: Mừng Thay, Nô-el!
Nguyên tác: I Love Him
Lời: Stephen C. Foster (1826-1864)
Nhạc: Daniel B. Tower
Tài Liệu: London Hymn Book
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam –  Bài số 506

I Love Him

1. Gone from my heart the world and all its charms;
Now through the blood I’m saved from all alarms;
Down at the cross my heart is bending low;
The precious blood of Jesus cleanses white as snow.

Refrain:
I love Him, I love Him,
Because He first loved me,
And purchased my salvation on Calv’ry’s tree.

2. Once I was lost, and ’way down deep in sin;
Once was a slave to passions fierce within;
Once was afraid to meet an angry God;
But now I’m cleansed from ev’ry stain through Jesus’ blood.

3. Once I was bound, but now I am set free;
Once I was blind, but now the light I see;
Once I was dead, but now in Christ I live,
To tell the world around the peace that He doth give.

Mừng Thay Nô-Ên!

1. Mừng thay Nô-ên, đêm thánh Đấng Christ giáng sinh
Đồng thinh thiên binh thiên sứ hát rao Tin Lành
Mừng thay Nô-ên, đêm thánh Đấng Christ giáng sinh
Ấy đêm Thánh Chúa tìm ta giải nguy, thoát ly khổ hình.

Điệp Khúc:
Thanh bình thay! Vui mừng thay!
Mừng thay Chúa thánh chí tôn
Đoái thương nhân thế lầm than
Bỏ ngôi hiển vinh, lâm phàm.

2. Mừng thay Nô-ên, Con Thánh bữa nay giáng lâm
Tại Bết-lê-hem nơi máng cỏ kia Christ nằm
Mừng thay Nô-ên, Con Thánh bữa nay giáng lâm
Thánh thay, Chúa tể toàn năng bỏ ngôi hiển vinh, lâm phàm.

3. Bọn chăn chiên kia bôn ba tới máng cỏ hoang
Lần theo Sao Mai, bác sĩ viếng thăm Nhi Đồng
Lòng tôn kính Con đem quý lễ dâng trước chân
Xót thương Con Thánh vì ai giáng lâm ở nơi đê hèn.

4. Mừng thay Nô-ên, Đêm Thánh chiếu sáng vinh quang
Hạnh thay muôn dân, vinh hiển thay Vua thiên đàng
Mừng thay Nô-ên, đêm thánh chiếu sáng vinh quang
Ấy đêm ân điển bình an, thế gian hưởng ân Thiên Đàng.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

506


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top