Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Muôn Dân Trên Hoàn Cầu Nên Ca Xướng

Thánh Ca: Muôn Dân Trên Hoàn Cầu Nên Ca Xướng

Tựa đề: Muôn Dân Trên Hoàn Cầu Nên Ca Xướng
Nguyên tác: All People that on Earth Do Dwell
Lời: William Kethe, Thế kỷ 16
Nhạc: Louis Bourgeols, 1551
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 5
Audio: Đèn Linh Ministry

All People that on Earth Do Dwell

1 All people that on earth do dwell,
Sing to the Lord with cheerful voice;
Him serve with mirth, His praise forth tell.
Come ye before Him and rejoice.

2 Know that the Lord is God indeed;
Without our aid He did us make;
We are His folk; He doth us feed,
And for His sheep He doth us take.

3 O enter then His gates with praise;
Approach with joy his courts unto;
Praise, laud, and bless His name always,
For it is seemly so to do.

4 For why? The Lord our God is good;
His mercy is forever sure;
His truth at all times firmly stood,
And shall from age to age endure.

Muôn Dân Trên Hoàn Cầu Nên Ca Xướng

1. Muôn dân trên hoàn cầu nên ca xướng
Chúc tán Chúa Cha, thật thỏa thích thay!
Lòng vui hát, siêng năng hầu việc luôn
Khá đến ngợi khen Chúa cách vui vầy.

2. Giê-hô-va thật là Ngôi Chân Chúa
Chính Chúa chẳng ai tạo hóa thế gian
Hằng nuôi chúng ta trong bầy Ngài mua
Dẫn dắt mọi chiên cách rất vẹn toàn.

3. Hân hoan ta vào đền Vua minh chánh
Cất tiếng hát trong Hội Thánh Chúa Cha
Đồng tâm cám ơn, khen ngợi hòa thanh
Chúc danh Ngài luôn hiển vinh rạng lòa.

4. Ba Ngôi Chân Thần từ bi chan chứa
Ái đức Chúa tôi đằm thắm thủy chung
Nguồn chân lý đây nguyên từ ngàn xưa
Suốt bao thời gian đứng vững vô cùng.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

5


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top