Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tôi Đến Thập Tự Giá

Thánh Ca: Tôi Đến Thập Tự Giá


Tựa đề: Tôi Đến Thập Tự Giá
Nguyên tác: I Am Coming to the Cross
Tựa đề: Tôi Đến Thập Tự Giá
Lời: William McDonald, 1870
Nhạc: William G. Fisher, 1870
Tài Liệu: The Amer­i­can Bapt­ist Praise Book, 1871.
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 499

I Am Coming to the Cross
1. I am coming to the cross;
I am poor and weak and blind;
I am counting all but dross;
I shall full salvation find.
Refrain
I am trusting, Lord, in Thee.
Blessèd Lamb of Calvary;
Humbly at Thy cross I bow.
Save me, Jesus, save me now.
2. Long my heart has sighed for Thee;
Long has evil reigned within;
Jesus sweetly speaks to me:
“I will cleanse you from all sin.”
3. Here I give my all to Thee:
Friends and time and earthly store;
Soul and body Thine to be,
Wholly Thine forevermore.
4. In the promises I trust;
Now I feel the blood applied;
I am prostrate in the dust;
I with Christ am crucified.
5. Jesus comes! He fills my soul!
Perfected in Him I am;
I am every whit made whole:
Glory, glory to the Lamb!

Tôi Đến Thập Tự Giá
1. Thập tự giá tôi nay đứng bên
Tôi khôn kể xiết những ơn trên
Nghèo, đui, rách như tôi khốn thay
Thật tội tình tôi Chúa đã tha.
2. Từ khi thấy hư không của tôi
Cho nên phải đến chỗ Vua tôi
Jêsus phán êm êm với tôi
“Thật tội tình ngươi đã trắng trong.”
3. Này tôi đến đem luôn của tôi
Bao nhiêu của báu cũng dâng luôn
Hồn tôi cũng dâng cho Chúa luôn
Thật trọn đời tôi đến mãi luôn.
4. Này tôi đến đi theo Chúa ngay
Trong nơi có huyết đỏ không phai
Thờ Vua cách khiêm cung dưới ngai
Thập tự Ngài tôi quyết đến ngay.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

499


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top