Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Chúa Sẽ Lo Toan

Thánh Ca: Chúa Sẽ Lo Toan


Tựa đề: Chúa Sẽ Lo Toan
Nguyên tác: God Will Take Care of You
Lời: Civilla D. Martin
Nhạc: Walter S. Martin
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 49
Audio: Đèn Linh Ministry

God Will Take Care of You

1. Be not dismayed whate’er betide,
God will take care of you;
Beneath His wings of love abide,
God will take care of you.

Refrain:

God will take care of you,
Through every day, o’er all the way;
He will take care of you,
God will take care of you.

2. Through days of toil when heart doth fail,
God will take care of you;
When dangers fierce your path assail,
God will take care of you.

3. All you may need He will provide,
God will take care of you;
Nothing you ask will be denied,
God will take care of you.

4. No matter what may be the test,
God will take care of you;
Lean, weary one, upon His breast,
God will take care of you.

Chúa Sẽ Lo Toan

1. Giờ bạn gặp gian truân chớ hoang mang,
Nhờ Chúa lo liệu châu toàn
Bạn cần dựa nương trong cánh yêu thương,
Nhờ Chúa lo liệu bảo an.

Ðiệp Khúc:

Chúa sẽ luôn luôn lo toan
Trong mỗi năm ngày, qua cả đời này
Ngài lo chu cấp thích đáng
Chúa sẽ lo sẵn từng giây.

2. Bạn gặp hồi gian lao khiến nản tâm,
Nhờ Chúa lo liệu châu toàn
Dọc đường bạn gặp tai ách nhiễu xâm,
Nhờ Chúa lo liệu bảo an.

3. Mọi điều cần nhu do Chúa cấp chu,
Nhờ Chúa lo liệu châu toàn
Bạn hằng cậy trông Chúa ắt phỉ phu,
Nhờ Chúa lo liệu bảo an.

4. Dầu gặp rèn thử đau đớn đến đâu,
Nhờ Chúa lo liệu châu toàn
Bạn mệt, dựa ngực Chân Chúa mau mau,
Nhờ Chúa lo liệu bảo an.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

49


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top