Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Chúa Giấu Tôi

Thánh Ca: Chúa Giấu Tôi


Tựa đề: Chúa Giấu Tôi
Nguyên tác: He Will Hide Me
Tựa đề: Chúa Che Giấu Tôi
Lời: Mary Elizabeth Servoss, S. 1849
Nhạc: James McGranahan, 1840-1907
Tài Liệu: Evening Light Songs, 1987 (Timeless Truths)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 47

He Will Hide Me
1 When the storms of life are raging,
Tempests wild on sea and land,
I will seek a place of refuge
In the shadow of God’s hand.
Refrain:
He will hide me, He will hide me,
Where no harm can e’er betide me;
He will hide me, safely hide me,
In the shadow of His hand.
2 Though He may send some affliction,
’Twill but make me long for home;
For in love and not in anger,
All His chastenings will come.
3 Enemies may strive to injure,
Satan all his arts employ;
He will turn what seems to harm me
Into everlasting joy.
4 So while here the cross I’m bearing,
Meeting storms and billows wild,
Jesus for my soul is caring,
Naught can harm His Father’s child.

Chúa Che Giấu Tôi
1. Giữa giông tố, sóng biển kia bổ dồn
Dậy vang đất mưa quỉ gió ôn
Chính tôi kiếm ngay được nơi núp hồn
Tại trong cánh Thiên Phụ độc tôn.
Điệp Khúc:
Ngài che kín tôi, Ngài che kín thay
Thật yên ổn không họa tai chuyển lay
Ngài che kín tôi, thật an thái thay
Ở trong bóng cánh linh năng Ngài.
2. Nguyện theo ý Chúa, dẫu gặp khổ nạn
Càng giục tôi mong đến thiên đàng
Ngài yêu, thét luyện hầu cao tuổi vàng
Nào đâu phải cơn giận Ngài chan.
3. Dầu tôi phải kẻ ác vây khổ hành
Quỉ Sa-tan giăng lưới chung quanh
Thì Chân Chúa thay đổi cơn khổ nạn
Trở nên phước miên trường hân hoan.
4. Vậy, trong lúc phải vác thập giá mình
Gặp phong ba tôi vẫn an bình
Vì Chúa giúp cho hồn tôi vững bằng
Là con Chúa, ai hại được chăng?

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

47


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top